Sở Xây dựng góp phần nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tích cực hành động để góp phần nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị cải thiện, nâng điểm, nâng thứ hạng của các chỉ số thành phần. Cụ thể là tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan cải thiện các chỉ tiêu thành phần trong chỉ số gồm: Tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, chi phí không chính thức và chi phí thời gian.

Để nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực xây dựng; bám sát các chỉ số thành phần PCI liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình quản lý, Sở Xây dựng đã hướng trọng tâm vào việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng của tỉnh; kịp thời cung cấp thông tin, giải quyết các TTHC trong quy hoạch xây dựng liên quan đến các dự án đầu tư cho doanh nghiệp và phối hợp xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định.

Hằng năm, Sở Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch kiểm soát TTHC. Sở giao cho các bộ phận nghiệp vụ rà soát, đánh giá TTHC theo chương trình công tác hằng tháng thuộc lĩnh vực phụ trách; tiến hành mạnh mẽ việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Năm 2022, sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành xây dựng tỉnh Hà Nam (ban hành mới 01 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục) và công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đối với 02 thủ tục.

Sở Xây dựng góp phần nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Cán bộ Phòng Quy hoạch phát triển đô thị thống nhất phương án quy hoạch chung TP Phủ Lý. Ảnh: Tiến Đoàn

Hiện tại sở đã áp dụng cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và được cung cấp ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đăng ký tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu điện công ích. Các TTHC được giải quyết bảo đảm về chất lượng, đúng và sớm hơn so với thời gian quy định. Công chức được phân công tiếp nhận và thực hiện giải quyết TTHC có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, hồ sơ TTHC đầy đủ, rõ ràng, chính xác mang lại hiệu quả thiết thực, giúp giảm công sức, thời gian đi lại, được các tổ chức, cá nhân đồng tình, ủng hộ.

Năm 2021, chỉ số Tính minh bạch là một trong 3 chỉ số thành phần trong bảng xếp hạng Chỉ số PCI của Hà Nam thuộc nhóm các chỉ số thành phần tăng điểm, tăng thứ hạng, với điểm số tăng từ 5,94 điểm, xếp thứ 26/63 (năm 2020) lên 6,28 điểm, xếp thứ 17/63 (năm 2021), tăng 9 bậc. Các yếu tố tích cực được doanh nghiệp đánh giá là việc tiếp cận các tài liệu quy hoạch là 2,85 điểm, xếp thứ 13/63 (tăng 0,4 điểm so với năm 2020)…

Được giao chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở chịu trách nhiệm cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng và  các thủ tục liên quan, Phòng Quản lý xây dựng đã thường xuyên đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian ở mỗi bước thủ tục. Ông Nguyễn Văn Quyết, Trưởng phòng Quản lý xây dựng cho biết: Trước đây theo Luật Xây dựng 2014, thời gian cấp giấy phép xây dựng là 30 ngày đã được sở rút ngắn xuống còn 15 ngày. Hiện nay, theo Luật Xây dựng 2020, thời gian cấp phép được rút ngắn 50%, từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Hiện 100% các thủ tục đều được Phòng Quản lý xây dựng thực hiện hoàn thành đúng thời gian; trong đó có nhiều công trình được cấp phép xây dựng sớm hơn quy định.

Tuy nhiên đối với Chỉ số cạnh tranh bình đẳng, mặc dù thứ hạng tăng 15 bậc nhưng doanh nghiệp cho rằng ưu thế phần lớn thuộc về các doanh nghiệp lớn: TTHC được giải quyết nhanh chóng hơn, dễ dàng tiếp cận các hợp đồng từ cơ quan Nhà nước, thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin. Đối với Chỉ số chi phí thời gian, điểm số giảm từ 7,45 điểm, xếp thứ 42/63 (năm 2020) xuống 7,04 điểm, xếp thứ 42/63 (năm 2021), giữ nguyên thứ hạng. Chỉ số chi phí không chính thức, điểm số tăng từ 6,22 điểm, xếp thứ 46/63 (năm 2020) lên 6,63 điểm, xếp thứ 48/63 (năm 2021), giảm 2 bậc. Vì vậy đòi hỏi ngành xây dựng cần tiếp tục xác định, cải thiện các nội dung nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính thiết thực, khả thi, làm căn cứ để nâng cao điểm, nâng thứ hạng những chỉ số thành phần, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao  năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Năm 2022, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BXD ngày 20/01/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Được biết, đây cũng chính là kế hoạch được ngành xây dựng xác định cần triển khai bài bản, chặt chẽ nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao  năng lực cạnh tranh năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là: Cải thiện hình ảnh của Hà Nam về môi trường đầu tư, kinh doanh đối với cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần  thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; phấn đấu đến năm 2025, đưa PCI  của Hà Nam vào tốp 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu của cả nước và tiếp tục duy trì thứ hạng này trong những năm tiếp theo. 

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Thực hiện yêu cầu kế hoạch đặt ra là nâng cao chất lượng quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải  cách hành chính đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư, Sở Xây dựng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong các lĩnh vực quy hoạch và đầu tư xây dựng phát triển đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nhanh tiến trình số hóa ngành xây dựng bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ  thông tin trong công tác điều hành; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao  năng lực cán bộ quản lý xây dựng, quản lý đô thị và chủ động tham gia, cập  nhật thông tin trong quá trình thực hiện quản lý quy hoạch thông qua phần mềm số; xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, cơ sở dữ liệu về cấp nước để tạo thuận lợi cho công tác quản lý. 

Đồng thời tăng cường trách nhiệm, chủ động, phối hợp các sở, ban, ngành theo dõi việc cải thiện bộ chỉ số cải thiện môi trường kinh doanh, nâng  cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cập nhật việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan với các sở, ban ngành; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh khó khăn, vướng mắc về cơ  chế, chính sách, giải pháp, nhiệm vụ phát sinh để phối hợp cải thiện chỉ số  được phân công.

Được biết, tới đây sở sẽ tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nhằm khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với thủ tục hành chính và thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức, công dân trong thi hành công vụ. Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng, để góp phần tích cực cải thiện PCI, Sở Xây dựng cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý văn bản đi đến; tiếp tục rà soát các TTHC nhằm cắt giảm hơn nữa những thủ tục, yêu cầu không cần thiết, giảm thời gian thực hiện các TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, giảm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh  nghiệp. 

Thanh Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.