Quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính

Chiều 10/8, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thuỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng BCĐ CCHC của Chính phủ; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên BCĐ CCHC tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; bí thư huyện, thị, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác CCHC của tỉnh Hà Nam mặc dù đã có sự quan tâm, chỉ đạo rất quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành song công tác CCHC của tỉnh vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Đặc biệt, kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021 đã giảm rất sâu so với năm 2020 (giảm 17 bậc so với năm 2020). Chỉ số đó phản ánh phần nào kết quả triển khai, tổ chức thực hiện công tác CCHC của tỉnh trong thời gian qua còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu đánh giá kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo Bộ Nội vụ, ý kiến phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị nhằm đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC 2022 của tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Theo báo cáo đánh giá: 6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của tỉnh dần đi vào nền nếp, hiệu quả, thiết thực. Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã tham mưu đẩy mạnh cải cách TTHC. Chuẩn hóa bộ thủ tục, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; TTHC được niêm yết công khai đầy đủ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được rà soát, sắp sếp theo hướng tinh gọn. Công tác tuyển dụng và giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được thực hiện đúng, kịp thời; Kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao trong quá trình thực thi công vụ đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

UBND tỉnh Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng cuối năm
Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng BCĐ CCHC của Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Đội ngũ CBCCVC từng bước có số lượng, cơ cấu hợp lý, trình độ chuyên môn được nâng lên, đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã, phường. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tiếp tục được duy trì, việc ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh ngày càng hiệu quả… đã tiết kiệm chi cho ngân sách.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm triển khai thực hiện tốt, nhận thức, ý thức về quyền lợi, trách nhiệm của người dân tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở được nâng cao. Cùng đó, các địa phương cũng đã thực hiện tốt việc tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa người dân đối với chính quyền; lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân; nâng cao chất lượng giải trình của các cấp chính quyền với người dân.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng BCĐ CCHC của Chính phủ và lãnh đạo Vụ CCHC (Bộ Nội vụ), Văn phòng BCĐ CCHC của Chính phủ đã trao đổi nội dung: “Trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC”; “Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số, chỉ số thành phần Bộ Tiêu chí chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh Hà Nam". Đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương phát biểu đánh giá kết quả, nguyên nhân, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2022.

UBND tỉnh Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng cuối năm
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức quán triệt đến đội ngũ CBCCVC của cơ quan, đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, xác định CCHC là 1 trong 3 khâu đột phá trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; có kế hoạch cụ thể để cải thiện, nâng cao các chỉ số trong thời gian tới. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm chính và trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục phát huy mặt tích cực đã đạt được trong công tác CCHC; nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCCVC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên trau dồi đạo đức công vụ hướng đến hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 2975 ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, trách nhiệm CBCCVC nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025; Rà soát TTHC để kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cập nhật, công khai, niêm yết đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện, hướng dẫn đầy đủ, giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC liên thông.

Đối với các sở, ngành được giao chủ trì các lĩnh vực CCHC thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 20/6/2022 về đánh giá kết quả chỉ số CCHC. Tăng cường công tác kiểm tra và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo kế hoạch và đột xuất để kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm CBCCVC có biểu hiện và hành vi tiêu cực nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Khảo sát, đánh giá toàn bộ đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng về giao tiếp, nghiệp vụ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ của công dân, tổ chức.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát thực hiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, việc thực hiện phân cấp, ủy quyền tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cập nhật, công khai kịp thời các TTHC theo quy định mới; Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, cách làm mới, hiệu quả trong CCHC.

Mục tiêu năm 2022 phấn đấu mỗi cơ quan, địa phương trong tỉnh có ít nhất 1 sáng kiến CCHC được cấp tỉnh công nhận. Mặt khác, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, đánh giá, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải pháp nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC mức độ 3, mức độ 4, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì, nâng cấp, cải thiện hệ thống chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách. Tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh...

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.