Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về những nội dung trọng tâm công tác cải cách hành chính (CCHC) đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tỉnh chú trọng, tích cực triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiệu quả kế hoạch CCHC giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoàn thành mục tiêu phấn đấu: mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

Cùng với sự quan tâm, chú trọng và duy trì thường xuyên, hằng năm cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC theo hướng đa chiều, đa dạng hóa nội dung đề cập cũng như hình thức chuyển tải, bảo đảm phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Việc tuyên truyền CCHC luôn được gắn kết chặt chẽ với lộ trình thực hiện công tác CCHC theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện vai trò nòng cốt trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh thường xuyên đăng tải những tin, bài, chuyên trang, chuyên mục về đẩy mạnh CCHC. Nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung vào phổ biến, cập nhật kịp thời, toàn diện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; tiện ích và những kết quả đạt được trong CCHC mà người dân, doanh nghiệp cần biết để tham gia hợp tác cùng phối hợp thực hiện; kết quả hoạt động giám sát về công tác CCHC tại các địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh; những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong nỗ lực thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC); những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện CCHC; kết quả về công tác tiếp dân, đối thoại, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác cải cách TTHC... Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu đầy đủ quy định về TTHC và thực hiện quyền giám sát giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, để đẩy mạnh tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh hoạt động phối hợp bằng nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Sở Nội vụ đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về đẩy mạnh CCHC năm 2023. Thông qua ký kết và thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa hai đơn vị đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đẩy mạnh CCHC; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát TTHC tỉnh và bộ phận “một cửa” theo hướng văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng ngày càng nhiều những mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm mang lại hiệu quả thiết thực trong CCHC.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính
 Giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” thị trấn Tân Thanh (Thanh Liêm). Ảnh: Khánh Chi

Trong năm 2022, Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh đều tăng thứ hạng (PAR INDEX tăng 29 bậc; SIPAS tăng 4 bậc). Tuy nhiên, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) giảm 4 bậc so với năm 2021. Từ thực tế trên đây, để duy trì và phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI trong những năm tiếp theo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường tổ chức những hội nghị tuyên truyền về CCHC với nội dung phù hợp; tích cực tham gia xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thành, Phó Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ, trong quá trình tuyên truyền, chúng tôi tập trung thông tin và khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp cũng như các tổ chức xã hội trong việc triển khai những nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh. Đồng thời, tích cực khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, qua đó thiết thực góp phần tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội.

Các hội nghị tuyên truyền về CCHC được lựa chọn tổ chức theo mục tiêu hướng về cơ sở, tiếp cận trực tiếp với người dân, doanh nghiệp ở từng địa phương, qua đó góp phần thay đổi mạnh mẽ nhận thức, ý thức của người dân đối với chủ trương đẩy mạnh CCHC. Ông Nguyễn Trọng Mùi (người dân thôn Bình Tân, xã Công Lý, huyện Lý Nhân) cho biết: Tôi thấy những hội nghị tuyên truyền về CCHC là cần thiết. Nếu như trước đây, khi đến bộ phận “một cửa” của xã để giao dịch, thực hiện các TTHC, chúng tôi chỉ nhận định được việc giải quyết TTHC thuận tiện hơn, cơ sở vật chất, thái độ phục vụ của công chức được nâng cao hơn, chứ chưa hiểu được đây là quan điểm, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh CCHC. Từ sau hội nghị này, mỗi người dân chúng tôi đã có được nhận thức một cách hệ thống về CCHC, ý thức được đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương và sẵn sàng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện CCHC.

Bên cạnh việc thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, tranh thủ sự đồng thuận của nhân dân về CCHC, những hoạt động thông tin, truyền thông về CCHC được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ quản lý, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; phát huy và tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia vào quá trình xây dựng, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật ở từng địa bàn cơ sở.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy