Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy

Được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương, cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), tôi thấy đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm to lớn trước nhân dân, trước cử tri, đồng thời cũng là cơ hội để tôi có dịp cống hiến cho nhân dân, cho tỉnh Hà Nam nhiều hơn.

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Trương Quốc Huy

Sinh ngày: 19/6/1970

Quê quán: Thị trấn Lâm - Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

Hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh

Được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương, cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), tôi thấy đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm to lớn trước nhân dân, trước cử tri, đồng thời cũng là cơ hội để tôi có dịp cống hiến cho nhân dân, cho tỉnh Hà Nam nhiều hơn. Nếu được trúng cử tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của dân, do dân và vì dân.

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, với nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tôi xin dự kiến chương trình hành động như sau:

Thứ nhất: Tập trung nghiên cứu, học tập, cập nhật, tích lũy kiến thức, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của người đại biểu Quốc hội; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên, thực sự trung thành với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân.

Thứ hai: Thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội theo quy định như tham gia xây dựng pháp luật, tham gia các hoạt động giám sát, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, gắn bó mật thiết, chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, trăn trở, bức xúc của nhân dân, của cử tri trên địa bàn tỉnh nhà để phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời với Quốc hội, Chính phủ. Đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như tăng cường tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương, trong đó, tôi sẽ tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Nhân dân đang quan tâm như các chính sách về đầu tư, đất đai, chính sách về việc làm cho người lao động, chính sách về y tế, giáo dục, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ ba: Bản thân sẽ thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế của tỉnh Hà Nam từ đó kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những giải pháp, chính sách phù hợp với địa phương để phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hà Nam trong sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư: Với trách nhiệm là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Hà Nam đến năm 2025 là một tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Hồng, thu nhập bình quân của người dân trong tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước, Tôi sẽ sáng suốt trong tư duy, quyết liệt trong hành động để chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, thúc đẩy sự liên kết gắn bó của nhà nông với các nhà khoa học và các doanh nghiệp đưa sản phẩm của người nông dân trong tỉnh vào các chuỗi siêu thị lớn, các khu công nghiệp và khu đô thị qua đó nâng cao sản lượng tiêu thụ cũng như tăng thu nhập cho người nông dân.

Hai là: Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ hiện đại, hiệu quả cao, thân thiện môi trường, sử dụng ít đất, ít lao động, đóng góp ngân sách cao. Cá nhân tôi sẽ quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các DN  trong tỉnh gắn kết, tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cho các DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Ba là: Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là phát triển, thương mại hiện đại, thương mại điện tử, ưu tiên phát triển ngành dịch vụ logistics để giảm giá thành tăng tính cạnh tranh cho các DN trên địa bàn của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý và tích cực thu hút các nhà đầu tư lớn để có nhiều sản phẩm du lịch tạo bước đột phá cho du lịch Hà Nam trong những năm sắp tới.

Bốn là: Nâng cao chất lượng lập quy hoạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, bệnh viện, nhà ở xã hội. Xây dựng phát triển đô thị theo hướng xanh, sáng, sạch, thông minh và văn minh.

 Năm là: Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, ưu tiên phát triển kinh tế tuần hoàn và thực hiện tăng trưởng xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. Tôi sẽ tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là khu vực khai thác, chế biến khoáng sản Tây Đáy; ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ – sông Đáy, môi trường các khu chăn nuôi, làng nghề..

Sáu là:  Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19; cân đối nguồn lực, thực hiện tiêm chủng đại trà vắc-xin Covid-19 cho nhân dân trong tỉnh; bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.

Bảy là: Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính nhất là giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân.

Tám là: Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Chín là: Tôi sẽ cùng BCH Đảng bộ tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là những cam kết của tôi, tôi sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn trở ngại, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy mà cử tri sẽ trao gửi cho tôi thông qua lá phiếu bầu cử.

Tôi rất mong nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri trong tỉnh để tôi được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV qua đó có điều kiện thực hiện được những nội dung đã nêu trong chương trình hành động ở trên, góp phần nhỏ bé của mình vào việc hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và xây dựng quê hương Hà Nam của chúng ta ngày càng giàu đẹp văn minh.

Chúc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn  tỉnh ta sẽ thành công tốt đẹp.

Xin kính chúc cử tri trên địa bàn toàn tỉnh luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.