99,47% cử tri Hà Nam đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh, đến 20 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh có 646.853 cử tri trên tổng số 650.293 cử tri đi bỏ phiếu tại 777 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,47%. Trong đó, thành phố Phủ Lý đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 99,98%; Bình Lục 99,02%; Thanh Liêm 99,66%; thị xã Duy Tiên 99,29%; Kim Bảng 99,96%; Lý Nhân 99,15%. Toàn tỉnh có 604/777 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử.

Công tác tổ chức bầu cử tại các địa phương đều đảm bảo an toàn, phát huy quyền làm chủ của cử tri; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đặc biệt coi trọng.

Tại các khu vực bỏ phiếu cử tri đi bầu đều thể hiện sự phấn khởi, tự hào và tin tưởng những đại biểu được bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của cử tri.

* 18 giờ 15 phút: Theo thông tin từ UBBC tỉnh, tính đến 18 giờ đã có 641.744 trên tổng số 650.293 cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,69%. Trong đó thành phố Phủ Lý đạt 99,48%, thị xã Duy Tiên đạt 98,78 %; huyện Bình Lục đạt 98,25%; huyện Thanh Liêm đạt 98,06%, huyện Lý Nhân đạt 98,21 % và huyện Kim Bảng đạt tỷ lệ 99,41 %.

* 17 giờ 15 phút: Theo thông tin từ UBBC tỉnh, tính đến 17 giờ chiều ngày 23/5 đã có 620.376 trên tổng số 650.293 cử tri toàn tỉnh đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 95,40%. Trong đó thành phố Phủ Lý đạt 97,48%, thị xã Duy Tiên đạt 94,77 %; huyện Bình Lục đạt 94,75%; huyện Thanh Liêm đạt 94,47%, huyện Lý Nhân đạt 93,74% và huyện Kim Bảng đạt tỷ lệ đi bầu 97,56 %.

* 16 giờ:Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, tính đến 16 giờ đã có 618.425 trên tổng số 650.293 cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 95,1%; trong đó thành phố Phủ Lý có 111.046 cử tri đã tham gia bầu cử (đạt 96,38%), thị xã Duy Tiên có 91.911 cử tri đi bỏ phiếu (đạt 94,07%), huyện Thanh Liêm có 85.772 cử tri bỏ phiếu (đạt 94,47%), Lý Nhân có 132.129 cử tri đi bỏ phiếu (đạt 93,94%); huyện Bình Lục có 102.292 cử tri đi bầu (đạt 94,75%) và huyện Kim Bảng có 95.275 cử tri đã bỏ phiếu, đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 97,56%.

* 14 giờ 20 phút: Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 14h, toàn tỉnh đã có 589.335 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 90,63%. Trong đó, huyện Kim Bảng đạt cao nhất 94,50%; tiếp đến là Phủ Lý 90,82%; Thanh Liêm 90,25%; Thị xã Duy Tiên 90,24%; Lý Nhân 90,02%, Bình Lục 88,39%.

* 13 giờ: Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 23/5 đã có 561.363 trên tổng số 650.293 cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu tại 777 tổ bầu cử, đạt tỷ lệ 86,32%. Trong đó thành phố Phủ Lý đạt trên 88%, thị xã Duy Tiên đạt gần 84%; huyện Bình Lục đạt trên 86%; huyện Thanh Liêm đạt trên 86%, huyện Lý Nhân (địa phương đang có các xã cách ly y tế) đạt trên 85 % và huyện Kim Bảng đạt tỷ lệ  trên 88%.

*12 giờ: Tính đến 12 giờ trưa nay, thành phố Phủ Lý đã có 101.687 cử tri đi bầu cử, đạt trên 88%; thị xã Duy Tiên, huyện Lý Nhân trên 80%; huyện Bình Lục đạt tỷ lệ 75,15% cử tri đã đi bầu cử...

*11 giờ: Đánh giá về công tác bầu cử trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng, ông Lưu Trần Sơn cho biết: Đến thời điểm hiện nay, công tác bầu cử trên địa bàn diễn ra rất an toàn, thuận lợi, bảo đảm các nội dung, quy trình bầu cử cũng như phòng, chống dịch Covid-19. Tỷ lệ cử tri của huyện đi bầu tính đến 10 giờ sáng 23/5  đạt trên 66%, trong đó có 3 xã đạt trên 80% là Ngọc Sơn, Liên Sơn, Thanh Sơn.

Để bảo đảm quyền công dân của cử tri, chính quyền các địa phương phối hợp với ngành y tế tổ chức tốt công tác bầu cử cho cử tri đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà trên địa bàn huyện, bảo đảm đúng quy trình, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, công tác bầu cử trên địa bàn đang thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

* 9 giờ 30 phút: Huyện Thanh Liêm đã có 60.626 cử tri đi bầu cử, đạt 66,77%; huyện Kim Bảng đạt 66,36%; thị xã Duy Tiên đạt 61, 99% ...Nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu cử. 

* 8 giờ 45 phút: Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 8h00, toàn tỉnh đã có 141.195 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 22%. Trong đó, thành phố Phủ Lý có số cử tri đã đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất 34,01%; tiếp đến là thị xã Duy Tiên 31,62%; Kim Bảng 25,21%; Thanh Liêm 17,62%; Bình Lục 14,6%; Lý Nhân 10,45%.

* Đúng 6h, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đã về dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Quang Trung, TP.Phủ Lý.

Hôm nay hơn 650 nghìn cử tri của tỉnh được đi bỏ phiếu bầu cử
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ  đạo bầu cử tỉnh tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vục bỏ phiếu số 1, phường Quang Trung, TP.Phủ Lý.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, trước đó KVBP đã được phun khử khuẩn. Tổ bầu cử cũng đã chuẩn bị buồng sát khuẩn, khẩu trang y tế, cồn sát khuẩn ngay lối vào khu vực bỏ phiếu.Tại đây cũng được bố trí một đội cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế của cử tri trước khi vào bầu cử, hướng dẫn, nhắc nhở cử tri sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

Đúng 6h30 giờ, buổi bỏ phiếu chính thức bắt đầu, cử tri Lại Phúc Long (cử tri cao tuổi) và cử tri Dương Thị Liên cùng đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh là những cử tri đầu tiên thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tiếp đó, luần lượt các cử tri bắt đầu bỏ phiếu trong không khí trang trọng và hân hoan của ngày hội lớn, thể hiện sự tin tưởng và mong muốn những ứng cử viên được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của mình, thực sự hết lòng vì nước, vì dân, nỗ lực thực hiện đầy đủ tráchnhiệm, nghĩa vụ mà Hiến pháp và pháp luật quy định, thiết thực góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị của đất nước và mỗi địa phương.

* Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân đi bầu cử, sáng ngày 23/5, đồng chí Phạm Sỹ Lợi,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh cùng đại diện cử tri tổ dân phố Cẩm Du, thị trấn Tân Thanh (huyện Thanh Liêm) đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 8, tổ dân phố Cẩm Du. 

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, thôn Cẩm Du, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tổ dân phố tổ Cẩm Du có 851 cử tri đi bầu 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh, 5 đại biểu HĐND huyện, 3 đại biểu HĐND thị trấn. 

Sau lễ khai mạc, thực hiện nghiêm các quy định, nội quy tổ bầu cử đã quán triệt, cử tri tổ dân phố Cẩm Du lần lượt tham gia bỏ phiếu theo hướng dẫn. Bỏ xong phiếu từ sớm ông Lương Quang Phấn, 75 tuổi,đại diện cử tri tổ dân phố Cẩm Du chia sẻ: Đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ là thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ với tôi đây còn là niềm vinh dự, trách nhiệm lớn. Thời gian qua, tôi cùng cử tri ở tổ dân phố đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên. Hôm nay, chúng tôi lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Cử tri chúng tôi mong muốn, ứng cử viên trúng cử phát huy năng lực, tinh thần gương mẫu, hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ, được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri. 

Cùng với các điểm bỏ phiếu trong toàn tỉnh, tổ dân phố Cẩm Du phấn đấu bảo đảm 100% cử tri đi bỏ phiếu bầu, bầu chọn đúng người, đủ số lượng, đúng cơ cấu trong thời gian sớm nhất.

* Tại khu vực bầu cử số 5, xã Thi Sơn (huyện Kim Bảng), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa đã đến dự lễ khai mạc và trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Cùng dự còn có lãnh đạo Huyện ủy Kim Bảng, Đảng ủy xã Thi Sơn.

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
Đồng chí Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa cùng các đại biểu dự lễ khai mạc tại điểm bầu cử số 5 xã Thi Sơn, Kim Bảng.

Từ sáng sớm, rất đông cử tri khu vực bầu cử số 5 xã Thi Sơn (thuộc xóm 11, 12 cũ)  đã có mặt tại nhà văn hóa xóm 12 trong trang phục gọn gàng, lịch sự và tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Đúng 6 giờ 30 phút, lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức diễn ra. Tổ bầu cử đã thông qua các quy định về bầu cử và phòng chống dịch Covid-19, kiểm tra hòm phiếu.

Sau lễ khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các cử tri cao tuổi đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trước sự chứng kiến của đông đảo cử tri và nhân dân. 

Cập nhật thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp Đến 9h30 Thanh Liêm đã  có 6677 cử tri đi bầu cử
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng.

Tiếp ngay sau đó, 850 cử tri của tổ bầu cử số 5 xã Thi Sơn đã lần lượt thực hiện bỏ phiếu để bầu những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Cùng với cử tri khu vực bầu cử số 5, tại xã Thi Sơn cũng trong sáng nay, trên 6.300 cử tri tại 6 khu vực bầu cử còn lại cũng  phấn khởi đến khu vực bầu cử từ rất sớm để được thực hiện quyền công dân của mình. Tại đây, cử tri xã Thi Sơn sẽ bầu 3 đại biểu Quốc hội trong tổng số 5 ứng cử viên, bầu 4 đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 7 ứng cử viên, bầu 4 đại biểu HĐND huyện trong tổng số 7 ứng cử viên, bầu 3 đại biểu HĐND xã trong tổng số 5 ứng cử viên. 

* Tại Khu vực bỏ phiếu (KVBP) số 2, tổ dân phố Thái Hòa, phường Hòa Mạc, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnhh; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Duy Tiên đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân, bỏ lá phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 tổ dân phố Thái Hòa, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên.

Đúng 6h 45 phút, sau nghi thức chào cờ, tổ trưởng tổ bầu cử đọc lời khai mạc cuộc bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình bỏ phiếu.

Tiếp đó, các tổ viên niêm phong hòm phiếu dưới sự giám sát của cử tri. 

Sau nghi thức khai mạc trang trọng, ngắn gọn, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh đã cùng 711 cử tri KVBP số 2, tổ dân phố Thái Hòa bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo thống kê của UBBC Thị xã Duy Tiên, toàn thị xã có 120 KVBP (trong đó có 17 khu vực bỏ phiếu tại nhà dân, trường học và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo) với  97.708 cử tri tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền chính trị quan trọng của mình. Ở các KVBP, nghi thức khai mạc và các nội dung công tác tổ chức bầu cử được thực hiện trang trọng, đúng luật, an toàn gắn với thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh covid-19. Tất cả cử tri đến bỏ phiếu đều được thành viên tổ bầu cử hướng dẫn thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phù hợp. Mỗi điểm bỏ phiếu đều bố trí phòng cách ly, kịp thời cách ly trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Theo tổng hợp nhanh từ UBBC thị xã Duy Tiên, đúng 6h45 phút sáng 23/5, 100% các KVBP của thị xã đều đồng loạt khai mạc và bắt đầu tiến hành bỏ phiếu.

* Đúng 6 giờ sáng 23/5, tại Bộ CHQS tỉnh (thuộc tổ bầu cử số 4, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý) đã khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, công tác bầu cử được triển khai chặt chẽ, 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đều khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đảm bảo giãn cách trong khi bỏ phiếu. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng nên CBCS đều nắm rõ danh sách, tiểu sử tóm tắt của ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp nên công tác bầu cử được tiến hành rất khẩn trương, nhanh gọn. 

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh bỏ phiếu bầu cử.

Sau khai mạc bầu cử và tiến hành bỏ phiếu tại đơn vị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử ở  các khu cách ly y tế tập trung phòng dịch Covid-19. Các cơ sở cách ly tập trung trên toàn tỉnh có tổng số 876 cử tri, trong đó  4 cơ sở cách ly tập trung do Bộ CHQS tỉnh trực tiếp quản lý gồm: Trung đoàn 151 (thuộc tổ bầu cử số 4, Đơn vị bầu cử số 7, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm); Trường Cao đẳng y tế Hà Nam (thuộc tổ bầu cử số 1, Đơn vị bầu cử số 2, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý); Trường Cao đẳng nghề Hà (thuộc tổ bầu cử số 5, đơn vị bầu cử số 1, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý). 

Công tác tổ chức bầu cử tại các khu cách ly được tiến hành hết sức cẩn trọng. Thành viên tổ bầu cử là CBCS, y bác sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trong khu cách ly được hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức bầu cử cho cử tri trong khu cách ly đảm bảo chặt chẽ, an toàn theo quy định phòng dịch. Tại các địa điểm cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ và công dân đều phấn khởi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân gắn với thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Đặc biệt, tại cơ sở cách ly tập trung Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 hiện còn 346 cử tri là công dân và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, trong đó cử tri là công dân đều thuộc diện đặc thù với 255 người phần lớn già yếu, bệnh lý nền, bệnh nhân tuyến trên chuyển về cách ly điều trị… nên được tổ bầu cử mang hòm phiếu di động tới từng tầng, phòng để thuận tiện cho công dân bỏ phiếu.

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV TỈnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Kiểm tra tại các khu cách ly, Đại tá Lường  Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã động viên CBCS, lực lượng làm nhiệm vụ và công dân thực hiện tốt công tác bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Trong quá trình bầu cử tuyệt đối tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch, không để dịch bệnh lây nhiễm chéo trong khu cách ly; tổ chức chu đáo cho công dân đang cách ly, điều trị thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân. CBCS làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, động viên, hướng dẫn công dân thực hiện nghiêm quy định cách ly phòng dịch.

Cùng với tổ chức tốt công tác bầu cử, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo CBCS toàn lực lượng nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ A2, sẵn sàng cơ động, phối hợp bảo vệ an toàn cuộc bầu cử.

* Đúng 6 giờ sáng 23/5, Cơ quan Công an tỉnh Hà Nam thuộc KVBC số 2, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý đã tổ chức khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ khai mạc. 

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại KVBC số 2 phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý.

KVBC số 2, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam có 994 cử tri là CBCS thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và 250 cử tri là những người đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh. 

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp Thành phố Phủ Lý đã có 3401 cử tri đi bầu cử
CBCS Công an tỉnh thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch trong bầu cử.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Công an Hà Nam đã bố trí lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn cử tri bảo đảm khoảng cách phòng ngừa dịch bệnh khi tham gia bầu cử. 

Ngay sau Lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã bỏ những lá phiếu đầu tiên để lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài đại diện cho ý trí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. 

Dự kiến Công an Hà Nam sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu trước 9h30 phút trong buổi sáng ngày hôm nay.

*Tại các điểm bỏ phiếu trong toàn tỉnh, hiện mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã sẵn sàng. Thành viên các tổ bầu cử đều đến rất sớm chuẩn bị cho lễ khai mạc.Để bảo đảm an ninh, an toàn, đúng pháp luật cho nhân dân và cử tri đi bầu cử theo luật định, công tác phòng chống dịch COVID-19 đều được các địa phương đặt lên hàng đầu.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc bầu cử trong toàn tỉnh:

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Hòm phiếu di động phục vụ người dân thực hiện quyền bầu cử tại khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 xã Công Lý, Lý Nhân.
Hôm nay hơn 650 cử tri của tỉnh được đi bỏ phiếu bầu cử
Do là địa bàn đang bị giãn cách xã hội nên các tổ bầu cử tại xã Đạo Lý, huyện Nhân chuẩn bị hòm phiếu di động mang đến từng hộ dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 
Hôm nay hơn 650 cử tri của tỉnh được đi bỏ phiếu bầu cử
Đảm bảo phòng chống dịch CoVid-19 trong ngày bầu cử tại xã Bình Nghĩa.
Hôm nay hơn 650 cử tri của tỉnh được đi bỏ phiếu bầu cử
Nhân dân xã Bình Nghĩa tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên trước khi bầu.

Ngay tại cửa các điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử đều bố trí bàn để dung dịch sát khuẩn, khẩu trang... yêu cầu người dân đến bầu cử chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Sư thầy Thích Đàm Oanh, Phó Ban trị sự Phật giáo huyện Bình Lục bỏ phiếu tại xã Đồn Xá.
Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Linh mục Trần Đức Hội, Giáo xứ La Mát (Kiện Khê, Thanh Liêm) thực hiện quyền bầu cử tại địa phương.
Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Linh mục Bùi Quang Tào, Giáo xứ An Phú, Thanh Hương, Thanh Liêm bỏ phiếu bầu cử.
Cập nhật thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp Đến 9h30 Thanh Liêm đã  có 6677 cử tri đi bầu cử
Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đến 9 giờ, 100% cử tri tổ bầu cử số 4 xã Liên Sơn (Kim Bảng) đã đi bầu cử.
Cập nhật thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp Đến 9h30 Thanh Liêm đã  có 6677 cử tri đi bầu cử
Hướng dẫn cử tri lấy phiếu bầu  tại điểm bầu cử thôn Tân Hưng, xã Thanh Tân (Thanh Liêm).
Cập nhật thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp Đến 9h30 Thanh Liêm đã  có 6677 cử tri đi bầu cử
Cử tri ở khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh bỏ phiếu bầu cử.
Cập nhật thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp Đến 9h30 Thanh Liêm đã  có 6677 cử tri đi bầu cử
Công dân trong khu cách ly Trường Cao đẳng nghề Hà Nam bỏ phiếu bầu cử.

* Vùng giãn cách xã hội Công Lý đã hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều đặc biệt của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 năm nay với người dân địa phương do toàn xã Công Lý đang thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ do có các bệnh nhân dương tính với SARS- CoV - 2. Vì vậy, các thành viên trong TBC số 6, 7, 8 (thôn 1, 2, 3 Phú Đa) phải mang hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động), con dấu “đã bỏ phiếu”, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, dung dịch sát khuẩn đến tận nhà cử tri đang thực hiện cách ly để hỗ trợ các cử tri bỏ thực hiện quyền công dân.

Cập nhật thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 951 cử tri đã đi bỏ phiếu
Người dân Thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý tham gia bỏ phiếu.

Theo báo cáo, thôn 1, 2 3, Phú Đa có tổng số  3.030 cử tri tham gia bầu cử; 100% cử tri tại 3 thôn là đồng bào công giáo. Ban bầu cử xã đã thành lập 20 tổ công tác, mỗi tổ có 4 thành viên (3 tổ thực hiện nhiệm vụ trong khu vực bỏ phiếu, 17 tổ đi đến từng hộ dân hướng dẫn cử tri thực hiện công tác bầu cử).

Em Nguyễn Tiến Long, cử tri lần đầu tiên được cầm lá phiếu xúc động nói: Đây là lần đầu tiên tôi được thể hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri. Trước khi bầu cử, tôi đã tìm hiểu kỹ các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Tôi sẽ lựa chọn những người có nhiều thành tích, ưu tiên người trẻ, có trình độ. Hy vọng, nhiệm kỳ tới những người trúng cử sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước…

Cập nhật thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 951 cử tri đã đi bỏ phiếu
Linh mục Phạm Minh Triệu, Chính xứ Phú Đa, xã Công Lý tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Linh mục Phạm Minh Triệu, Chánh xứ Phú Đa cho biết: Thời gian qua, giáo xứ đã vận động các giáo dân vừa lo làm tròn phận sự con chiên trong ngày Chúa Nhật, vừa lo thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân và khi bầu cử phải cân nhắc, lựa chọn để bầu ra những người toàn tâm, toàn ý, vì nước, vì dân. Cùng với đó, phải nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống Covid -19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn...

Đến 16h, Công Lý đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

* 99 % cử tri xã Bắc Lý đã thực hiện bỏ phiếu xong

Cũng là địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, song nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên tại 9 khu vực bỏ phiếu của xã Bắc Lý, các hoạt động bầu cử diễn ra suôn sẻ. Tính đến 16h30 phút, toàn xã đã có 99% cử tri hoàn thành bầu cử.

Cập nhật thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở Hà Nam 9540 cử tri đã đi bỏ phiếu
Không khí bầu cử ở tổ bầu cử số 2, thôn 2 Chương Lương, xã Bắc Lý.

Theo bà Lê Thị Mai Chung, Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Bắc Lý, trước ngày bầu cử, xã đã tiếp nhận 40 công dân hoàn thành cách ly tập trung về địa phương. Vì vậy, tổng số cử tri toàn xã đi bầu cử là 5.570 người. Có hai khu dân cư thuộc thôn Nội Đọ và thôn Cầu Không vẫn trong thời gian thực hiện phong tỏa nên gần 300 cử tri ở hai khu vực này thực hiện bỏ phiếu tại nhà. Các tổ công tác bầu cử chịu trách nhiệm mang hòm phiếu phụ đến từng hộ gia đình để các cử tri thực hiện quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình với cuộc bầu cử lần này. Đến 11 h, việc bỏ phiếu của các cử tri tại 2 khu dân cư trong vùng phong tỏa đã bỏ phiếu xong.

Hầu hết các cử tri đi bỏ phiếu rất sớm, thực hiện những quy định về phòng dịch nghiêm túc tại các khu vực bỏ phiếu. Tất cả được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay ngay từ cổng ra vào. Trong phòng bỏ phiếu cũng thực hiện giãn cách đúng quy định.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy