Gắn liền với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nam không ngừng được củng cố, xây dựng, trưởng thành về mọi mặt.

Tháng 5/1958, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng Bảo vệ cơ quan Ty Công an Hà Nam được thành lập. Thời kỳ này, lực lượng đội ngũ còn mỏng, song cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Phòng Bảo vệ cơ quan Công an Hà Nam đã chủ động khắc phục khó khăn, khẩn trương bắt tay vào xây dựng, củng cố, triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ an toàn các cơ quan của tỉnh, làm trong sạch nội bộ. 

Năm 1997, sau khi tỉnh Hà Nam được tái lập, mặc dù số lượng cán bộ, chiến sỹ cũng như điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác còn thiếu thốn song cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đơn vị đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh) kiểm tra dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PX15

Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã chủ động đề xuất lãnh đạo các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn, hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ đội ngũ cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND, các đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế về thăm, làm việc tại địa phương, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra "đột xuất", "bất ngờ".

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra lĩnh vực phòng chống in lậu, quản lý hoạt động văn hoá, bài trừ tệ nạn xã hội; kiểm tra chấn chỉnh hoạt động kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Phòng cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trong trường học và các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội; quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú; bảo đảm ANTT các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh.

Mặt khác, tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng nhiều mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, góp phần bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cấp uỷ cấp trên về nhiệm vụ chính trị, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Các phong trào thi đua và cuộc vận động được chỉ đạo triển khai tích cực bằng những biện pháp và nội dung thích hợp, đem lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững, nội bộ đoàn kết, nhất trí cao, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Sự phấn đấu không ngừng của lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nam đã góp phần bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Nỗ lực và thành tích đó đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân. Đơn vị nhiều năm được công nhận danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba. Tập thể đơn vị và nhiều lượt CBCS được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Nam.

Tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng, trưởng thành, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, lực lượng An ninh chính trị nội bộ nguyện sát cánh cùng các lực lượng trong ngành phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên đổi mới phương pháp công tác, khắc phục tồn tại, thiếu sót, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Đại tá Phạm Hoài Nam (Phó Giám đốc Công an tỉnh)