Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần chủ động phòng ngừa vi phạm

Đứng trước những yếu tố đặc thù: địa bàn công tác, tính chất công việc đa dạng, phức tạp, nhiều bộ phận thường xuyên tiếp xúc với mặt trái xã hội, sự mua chuộc, tấn công của các loại tội phạm..., nhiều năm qua Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam thường xuyên chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS), siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong TCĐ, qua đó chủ động phòng ngừa vi phạm, xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam có 27 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc (18 chi bộ, đảng bộ cơ sở; 47 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 1.007 đảng viên). Các TCĐ được bố trí đồng bộ cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc nhiều lĩnh vực công tác: tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, lực lượng an ninh, cảnh sát…, vừa hướng dẫn, chỉ đạo đối với cơ sở, vừa trực tiếp thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ về giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát góp phần chủ động phòng ngừa vi phạm
UBKT Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện kiểm tra tại Chi bộ Phòng Cảnh sát Môi trường. Ảnh: Công an tỉnh

Công tác KTGS không chỉ phát hiện dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật, mà quan trọng hơn là góp phần chủ động phòng ngừa, làm triệt tiêu vi phạm ngay khi còn manh nha, tự phát. Từ nhận thức đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ Công an tỉnh thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBKT cấp trên về công tác xây dựng Đảng, công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Trên cơ sở đó, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm sự đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất trong toàn đảng bộ. Ban Thường vụ (BTV) Đảng uỷ Công an tỉnh đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về: tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục, phòng ngừa cán bộ, chiến sỹ (CBCS) vi phạm; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, ban hành Quy định KTGS việc kê khai tài sản thu nhập đối với cán bộ thuộc diện BTV Đảng uỷ Công an tỉnh quản lý; chương trình KTGS nhiệm kỳ, hằng năm, xác định rõ TCĐ được KTGS, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, bảo đảm yêu cầu: kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng diện giám sát. BTV Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã ban hành Quy trình KTGS đối với TCĐ và đảng viên; phân công trách nhiệm về chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với từng đồng chí uỷ viên BTV đảng uỷ. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở căn cứ chương trình KTGS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh để xây dựng chương trình KTGS cho phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mặt khác, thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS các cấp trong đảng bộ bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng mọi mặt về chính trị, nghiệp vụ, năng lực, ý thức trách nhiệm.

Hướng tới mục tiêu chủ động phòng ngừa sai phạm, UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh duy trì thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với UBKT các huyện, thị, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật đảng đối với đảng bộ công an các huyện, thị xã, thành phố; các quy chế phối hợp trong công tác thông tin, nắm tình hình đảng viên, CBCS và công tác KTGS trong các lĩnh vực công tác: thanh tra, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với đảng viên, CBCS…, qua đó nắm chắc tình hình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc chấp hành các quy trình, quy chế công tác của đảng viên, CBCS, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình, nhắc nhở, xử lý những trường hợp sai phạm. 

Với phương châm chủ động, coi trọng công tác phòng ngừa, hoạt động KTGS được cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Theo đó, cấp ủy, UBKT các cấp tập trung KTGS việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế độ công tác của ngành; KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị 04 của Bộ Công an về thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Nội dung KTGS cũng xác định tập trung vào các việc: Thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS; thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BTV Đảng ủy Công an tỉnh; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý, sử dụng biên chế; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; Quy chế dân chủ ở cơ sở; sử dụng, quản lý tài chính đảng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên và trách nhiệm nêu gương, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm; thực hiện những điều đảng viên, CBCS công an không được làm…

Kết quả, năm 2020 và quý I năm 2021, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra 58 lượt TCĐ, 112 lượt đảng viên (trong đó có 22 lượt cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 52 lượt TCĐ, 108 lượt đảng viên (trong đó có 20 lượt cấp ủy viên) và UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 15 lượt TCĐ; giám sát chuyên đề 17 lượt TCĐ, 26 lượt đảng viên (trong đó 8 lượt cấp ủy viên); phối hợp UBKT các huyện, thành ủy tổ chức KTGS 3 lượt đối với đảng bộ, 15 lượt đảng viên là cấp ủy viên công an các huyện, thị xã, thành phố. Qua KTGS đã giúp cấp uỷ đánh giá đúng việc chấp hành của TCĐ cấp dưới và đảng viên, chỉ ra những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại, từ đó xác định nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện, cũng như trách nhiệm của cấp uỷ, UBKT trong thực hiện nhiệm vụ KTGS.

Thông qua thực hiện nghiêm công tác KTGS, đội ngũ cán bộ cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã thể hiện rõ hơn vai trò nêu gương trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật và thực hiện nếp sống văn hoá. Đội ngũ đảng viên, CBCS có sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Hệ thống quy trình, quy chế, quy định, nội quy công tác từ Công an tỉnh đến các đơn vị cơ sở được bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm. Những biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của nhân dân, doanh nghiệp ở một số lực lượng, lĩnh vực... được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Tình trạng vi phạm kỷ luật, nhất là về đạo đức, lối sống của đảng viên, CBCS hằng năm giảm, góp phần xây dựng TCĐ và lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Thượng tá Lê Thị Cúc (Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh)

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.