Năm 2019 không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 98%. Công tác phòng, chống HIV/AIDS được chú trọng. Mô hình phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn tâm thần tiếp tục được duy trì hoạt động hiệu quả tại 66 trạm y tế xã. Chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến tiếp tục được nâng lên. Trong năm, tổng số lần khám bệnh tuyến tỉnh là 342.488, đạt 100,8% kế hoạch, tổng số lần khám bệnh tuyến huyện là 351.536, đạt 101,6%. Có 4 trung tâm y tế huyện và 4 bệnh viện tuyến tỉnh đạt mức 3/5 theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam. Công tác phòng chống phong và da liễu, phòng chống bệnh lao, tâm thần, phòng chống mù lòa; dân số và phát triển; an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng.

Trong năm, Hội đồng khoa học của Sở Y tế đã tiến hành rà soát, đánh giá công nhận 72 đề tài cấp cơ sở, 2 đề tài cấp tỉnh. Công tác dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng được bảo đảm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh; thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập. 

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Y tế tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019.

Năm 2020, ngành Y tế tiếp tục tăng cường chất lượng y tế dự phòng, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trong tiêm chủng mở rộng, thực hiện tốt công tác quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến cơ sở. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cả 3 tuyến, triển khai các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Duy trì, nâng cao chất lượng công tác dân số. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện tốt công tác xã hội hóa y tế. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, khuyến khích tự đào tạo trong cán bộ, nhân viên. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp trong ngành…

Tại hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, có 3 tập thể và 6 cá nhân được Bộ Y tế tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác y tế phục vụ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc. UBND tỉnh cũng tặng Cờ cho 5 tập thể và danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 55 tập thể; tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác y tế giai đoạn 2018-2019. Sở Y tế cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình.

Hoàng Hải