Căn cứ vào nhiệm vụ của ngành cũng như những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, hằng năm, Thanh tra Sở Y tế tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo Sở ban hành chương trình thanh tra, kiểm tra. Các cuộc thanh tra được triển khai theo kế hoạch, đúng quy trình thanh tra từ khảo sát, lập kế hoạch, ban hành quyết định, tổ chức thanh tra tại chỗ, ban hành kết luận và đặc biệt thực hiện kiến nghị sau thanh tra. 

Bán và tư vấn sử dụng thuốc tại một cửa hàng thuốc trên đường Trường Chinh (TP. Phủ Lý). Ảnh: Thế Trang

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 300 cơ sở hành nghề y và hơn 500 cơ sở hành nghề dược cùng hàng nghìn cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh mỹ phẩm, thiết bị y tế. Như vậy, có thể thấy hoạt động thanh tra trong lĩnh vực y tế có khối lượng công việc khá lớn. Trong khi đó, lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra của ngành lại mỏng (Thanh tra Sở hiện có 4 người), phải kiêm nhiệm nhiều công việc chuyên môn khác. 

Bên cạnh đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng được giao nhiệm vụ thanh, kiểm tra nhưng việc thanh, kiểm tra chuyên ngành về y tế vẫn bị quá tải. Kinh phí chi cho việc lấy mẫu xét nghiệm; mẫu trưng cầu giám định còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác thanh tra chuyên ngành.

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, mỗi thanh tra viên của Sở đều không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi kinh nghiệm nên hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao. Thanh tra Sở chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch phù hợp, phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị để bổ sung nguồn nhân lực cho phù hợp với từng cuộc thanh tra, kiểm tra; tích cực triển khai hoạt động đáp ứng kế hoạch và những công việc đột xuất. Nhờ đó, hằng năm, lực lượng thanh tra chuyên ngành của Sở đều hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra, chất lượng các cuộc thanh, kiểm tra ngày càng tốt hơn. Công tác đôn đốc, giám sát sau thanh tra được quan tâm thực hiện, các nội dung kiến nghị của Thanh tra đều được chấp hành tốt.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện ở những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành như: Việc chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; công tác dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế; việc chấp hành pháp luật về sức khỏe lao động, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và vệ sinh chất lượng về nước sạch. 

Năm 2018, ngành đã tổ chức được 3 cuộc thanh tra hành chính, trong đó 2 cuộc theo kế hoạch, 1 cuộc đột xuất; tiến hành 23 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 272 cơ sở, trong đó xử lý vi phạm hành chính 42 cơ sở với số tiền phạt trên 156 triệu đồng. Tính riêng 9 tháng năm 2019, ngành đã tiến hành 33 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 204 cơ sở, trong đó 49 cơ sở vi phạm, số tiền phạt là 87,5 triệu đồng. Công tác thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm và đã kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tạo sự chuyển biến và góp phần thay đổi nhận thức, ý thức trong cộng đồng cũng như đối với cán bộ của ngành y tế.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tiếp dân, nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, chú trọng đối thoại để giải quyết dứt điểm ngay từ đầu các vụ việc. Ngoài việc tiếp nhận ý kiến từ tổng đài 19009095 (Bộ Y tế) truyền tải về do nhân dân trong tỉnh phản ánh, Thanh tra Sở quản lý chung, tại các đơn vị khám chữa bệnh trong toàn ngành đều có đường dây nóng riêng. Đây là một kênh tiếp dân rộng rãi nhất, trực tiếp nhất, nhanh nhất và cũng hiệu quả nhất; vì khi những vấn đề thắc mắc của người dân thuộc thẩm quyền của đơn vị đều được tư vấn, giải đáp rõ ràng, kịp thời. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được giải quyết kịp thời; không có tình trạng tồn đọng đơn chưa được xử lý giải quyết mà không có lý do chính đáng. Trong 9 tháng năm 2019, Sở Y tế đã tiếp nhận và xử lý 34 đơn, trong đó có 13 đơn liên quan đến 9 vụ việc tố cáo, 1 đơn có thông tin tố cáo.

Đánh giá về công tác thanh tra của ngành trong thời gian qua, ông Vũ Kim, Chánh Thanh tra Sở Y tế cho biết: Việc thanh, kiểm tra trong lĩnh vực y tế đã góp phần quan trọng chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ các cơ sở, hạn chế vi phạm, qua đó đã tạo hiệu ứng tốt đến đối tượng quản lý và toàn xã hội; góp phần ngăn chặn không để xảy ra những vụ việc nổi cộm, bức xúc trong dư luận về lĩnh vực y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong lĩnh vực y tế, Thanh tra Sở tiếp tục nêu cao tinh thần tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ; đặc biệt làm tốt công tác dự báo và xây dựng kế hoạch, bảo đảm tính hệ thống và theo chuyên đề. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế, UBND tỉnh tạo điều kiện giao thêm chỉ tiêu biên chế, đào tạo bồi dưỡng lực lượng thanh tra y tế theo Kế hoạch số 1632/KH-UBND ngày 22/7/2016 về triển khai Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020 của UBND tỉnh; tạo điều kiện về kinh phí cho Thanh tra Sở và các Chi cục trực thuộc Sở để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm; mẫu trưng cầu giám định trong công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng cuộc thanh tra, kiểm tra. 

Đối với Bộ Y tế, cần thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và bồi dưỡng tập huấn, giao lưu học hỏi giữa các địa phương để nâng cao chất lượng nhân lực và hoạt động thanh tra y tế của Hà Nam nói riêng, của cả nước nói chung. Điều này góp phần quan trọng thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014, từng bước nâng cao hiệu quả công tác thanh tra cũng như công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn tố cáo trong ngành.

Hoàng Hải