Dự hội thảo có các đồng chí: Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng thường trực Tổng cục DS- KHHGĐ; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Chi cục DS-KHHGĐ một số tỉnh cùng đông đảo cán bộ dân số, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được truyền đạt nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới và Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó, xác định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển.

Nội dung truyền thông sẽ tập trung vào các vấn đề: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số, điều chỉnh phân bổ dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết đó là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo đảm nguồn lực; kiện toàn tổ chức bộ máy,... Từ đó, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số...

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh khẳng định dân số Hà Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng và đạt mức sinh thay thế từ năm 2005. Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông tri, chương trình, kế hoạch chỉ đạo, thực hiện. Công tác dân số và phát triển được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm và các giai đoạn. Công tác truyền thông được đẩy mạnh...

Các đại biểu tại hội thảo cũng nêu nhiều ý kiến, trao đổi, thống nhất việc truyền thông về dân số cần phải bám sát định hướng mới, cách thức truyền thông đa dạng, hiệu quả,...để góp phần thay đổi nhận thức, hành động trong thực hiện các mục tiêu về dân số...

Hoàng Hải