Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

25 năm trưởng thành và phát triển, BHXH Việt Nam luôn chủ động bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). BHXH các tỉnh, thành phố chủ động, tích cực phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ, thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham gia; số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng nhanh qua các năm. Cụ thể, số người tham gia BHXH hết năm 2019 là 15,77 triệu người, tăng 12,9 triệu người  so với năm 1995. Số người tham gia BHTN là gần 13,5 triệu người, số người tham gia BHYT là gần 86 triệu người. Số thu BHXH bắt buộc tăng từ 788 tỷ đồng năm 1995 lên  trên 240 nghìn tỷ vào năm 2019. Việc chi trả, giải quyết các chế độ BHXH, BHTN được triển khai kịp thời, đúng quy định. Từ năm 1995 đến hết 2019, toàn ngành đã giải quyết trên 120 triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần và các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ; giải quyết gần 6,9 triệu người hưởng chế độ BHTN.

Công tác thực hiện chính sách BHYT có nhiều chuyển biến rõ rệt, các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh (KCB) BHYT được giảm thiểu tối đa. Từ năm 2003 đến 2019, toàn ngành đã phối hợp với các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi cho trên 1,9 tỷ lượt người KCB BHYT, bình quân mỗi năm trên 113 triệu lượt người.  Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được đẩy mạnh với nhiều phương thức đổi mới, từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động KCB để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ KCB BHYT; không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao những kết quả toàn ngành BHXH đã đạt được trong suốt 25 năm qua. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu BHXH Việt Nam phải xác lập một chiến lược phát triển để trở thành một thiết chế hiện đại, hiệu quả, từng bước mở rộng vững chắc, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, bảo đảm mọi người đều được hưởng các chính sách an sinh xã hội. Phát triển BHXH  đa dạng, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế, tôn trọng nguyên tắc bình đẳng, công bằng, xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, tinh gọn, minh bạch, hiệu qủa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục hoàn thiện đầy đủ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia với các bộ, ngành, địa phương, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và giao dịch điện tử, thực hiện cơ chế liên thông một cửa. BHXH Việt Nam phải là mô hình đi đầu trong cải cách hoạt động với tinh thần phục vụ, bảo đảm sự hài lòng của người dân. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu toàn ngành BHXH  phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, theo dõi đánh giá chất lượng phục vụ người dân trên các lĩnh vực công tác. Nâng cao hiệu lực quản lý trong việc thực hiện chính sách quản lý BHXH, tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra, giám sát, hoàn thiện cơ chế tài chính để chính sách BHXH, BHYT được thực hiện thống nhất, đảm bảo tin cậy cho người dân. Cùng với đó, tăng cường thông tin tuyên truyền về BHXH  nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân  hiểu sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của BHXH, BHYT của nước ta.

Phạm Thành