Thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam đã họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị, xét công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Báo cáo tóm tắt của Sở NN&PTNT nêu rõ, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện đã ban hành các nghị quyết, quyết định, hướng dẫn chỉ đạo điều hành, các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho việc thực hiện chương trình. 10 năm qua, phong trào chung sức xây dựng NTM  được triển khai rộng khắp, có sự vào cuộc của cả cả hệ thống chính trị, tạo sức lan tỏa ở tất cả các địa phương trong tỉnh.

Thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam bỏ phiếu đề nghị, xét công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

Chương trình đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao đời sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và phát triển kinh tế, xã hội. Đời sống và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn từng bước được thu hẹp.

Trên địa bàn tỉnh có 83/83 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019; 6/6 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Giai đoạn tới, Hà Nam sẽ tiếp tục xây dựng NTM theo hướng nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu chí; xây dựng nông thôn Hà Nam có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội khang trang, hiện đại; xây dựng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, Hà Nam có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao kiểu mẫu, 35 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. 

Thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

UBND tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý vào Báo cáo kết quả xây dựng NTM tỉnh Hà Nam đến năm 2020. MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhất trí với báo cáo kết quả, đồng ý đề nghị công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 và đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. UBND tỉnh không nhận được ý kiến không đồng ý của các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với việc đề nghị công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn một số kết quả đạt được, những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Sau khi thống nhất các nội dung, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam đã bỏ phiếu kín. Kết quả, 100%  số phiếu nhất trí đồng ý đề nghị, xét công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, đạt  tỷ lệ 100%.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam giao cho Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Nam tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh sau khi tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam rà soát tổng hợp số liệu báo cáo lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân. Các sở có liên quan tiếp tục phối hợp rà soát số nợ đọng xây dựng cơ bản, đôn đốc hướng dẫn các địa phương về xử lý thu gom rác thải. Các hội đoàn thể chính trị tiếp tục vận động hội viên tham gia cải tạo cảnh quan môi trường, nhân rộng các mô hình thu gom xử lý rác thải tại hộ.  UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục vận động nhân dân xây dựng NTM, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng và cải tạo đường hoa nông thôn; chỉnh trang, tu sửa nhà văn hóa thôn/xóm để đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân; giữ gìn an ninh trật tự.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, thời gian tới, các sở, ngành và UBND cấp huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ có kế hoạch thực hiện để nâng cao chất lượng tiêu chí NTM.

Bích Huệ

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.