Các thành viên hội đồng tại cuộc họp.

Dự cuộc họp có đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông và các  thành viên hội đồng.

Có tổng số 20 tác phẩm báo chí tham gia đề cử bình xét tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019, do các nhà báo đang tham gia sinh hoạt tại các chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh thực hiện. Các tác phẩm được đề cử bình xét có nhiều tìm tòi, sáng tạo, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, được xã hội quan tâm, có phương pháp, hình thức thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/1 đến 31/12/2019.

Sau khi quán triệt các tiêu chí xét chọn tác phẩm, thảo luận, hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, có 17 tác phẩm được xếp loại A, 2 tác phẩm loại B, 1 tác phẩm loại C. Các tác phẩm đã được hội đồng bình chọn sẽ được hỗ trợ một khoản kinh phí nhất định tùy theo mức độ xếp loại.

Hoạt động hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao được Hội Nhà báo Việt Nam triển khai thực hiện nhiều năm nay. Qua đó nhằm động viên, khuyến khích các hội viên nhà báo tích cực phát huy năng lực, không ngừng rèn luyện nâng cao khả năng nghề nghiệp phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đất nước.

Đ.H