Các đại biểu dự hội nghị.

Năm học 2017-2018 ngành giáo dục đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học. Theo đó, đã tập trung rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở GD&ĐT; đẩy mạnh đổi mới chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và tăng cường công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ…

Ngành đã tổ chức tốt các kỳ thi, cuộc thi trong đó có nhiều kỳ thi, cuộc thi quan trọng. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, toàn tỉnh đã có 1.244 học sinh đạt giải, với 762 giải Nhất, Nhì, Ba. Việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh được đánh giá cao cả về khâu chỉ đạo, tổ chức và chất lượng. Tỉ lệ tốt nghiệp của tỉnh đạt mức 99,2%, phổ điểm trung bình các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia đứng đầu toàn quốc…

Cũng trong năm học này, toàn tỉnh đã xây dựng được 757 phòng học mới, sửa chữa và nâng cấp 341 phòng học, đóng mới và sửa chữa trên 10.000 bộ bàn ghế, mua sắm và bổ sung thiết bị dạy học ngoại ngữ cho 69 trường, tạo điều kiện cho nhiều trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đến hết năm học 2017-2018, tỉnh ta có 99/118 trường mầm non (đạt 83,19%), 121/121 trường tiểu học (đạt 100%), 97/118 trường THCS (đạt 82,2%) và 15/23 trường THPT (đạt 65,21%) được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi hoàn thành tốt, chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non được nâng lên rõ rệt. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chất lượng phổ cập giáo dục THCS được duy trì có hiệu quả. Các cấp học tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…

Tuy nhiên năm học qua còn bộc lộ nhiều hạn chế cần quan tâm giải quyết như: việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp ở một số địa phương còn chậm, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đáp ứng tốt các điều kiện cho yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng GD&ĐT chưa theo kịp với yêu cầu phát triển KT-XH chung, nhất là giáo dục nghề nghiệp và phân luồng học sinh…

Năm học 2018-2019 ngành giáo dục đã tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện việc rà soát, quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT, tham mưu với tỉnh có chính sách ưu đãi phát triển loại hình trường lớp tư thục, nhất là ở khu vực thành phố và các khu công nghiệp; quan tâm tăng cường hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị dạy học theo hướng đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp về cả chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; tăng cường dạy ngoại ngữ ở các cấp học…

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Năm học 2018-2019, toàn ngành cần bám sát các nhiệm vụ cơ bản và các nhóm giải pháp về giáo dục, xem xét bổ sung thêm các chỉ tiêu cụ thể để việc triển khai thực hiện hiệu quả hơn. Bên cạnh đó chủ động rà soát, đánh giá và xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với thực tế và triển khai có chất lượng các đề án, chương trình giáo dục.

Tập trung duy trì, phát triển chất lượng giáo dục toàn diện ở mức độ cao, đảm bảo tính thực chất và có giải pháp nâng cao thành tích học sinh giỏi, nhất là học sinh giỏi quốc gia. Trong năm học mới, yêu cầu toàn ngành đảm bảo thực hiện quản lý theo phân cấp, làm tốt việc thực hiện các khoản thu chi, đóng góp trong nhà trường; kiên quyết ngăn chặn việc bạo lực trẻ em, bạo lực học đường; xây dựng đội ngũ nhà giáo kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục tích cực…

T.T.Hà