Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ, lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý

Chiều 17/5, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý Ủy ban MTTQ tỉnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2024- 2029 và 2029- 2034. Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, dự chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy…

Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban MTTQ tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn các quy định, quy trình trong công tác quy hoạch cán bộ.

Trên cơ sở quán triệt, triển khai và cụ thể hoá các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch cán bộ, Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý của Uỷ ban MTTQ  tỉnh nhiệm kỳ 2029-2034; rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029; dự kiến xây dựng mới quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2029- 2034. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, đánh giá nguồn cán bộ đương nhiệm theo đúng đối tượng, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để chuẩn bị nguồn nhân sự trước khi tiến hành công tác quy hoạch cán bộ.

Ngay sau khi nghe hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh; kết quả rà soát quy hoạch, các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024- 2029 đối với 1 đồng chí; bỏ phiếu quy hoạch mới các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2029- 2034 và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý của Uỷ ban MTTQ  tỉnh nhiệm kỳ 2029-2034 đối với 5 đồng chí.

Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban MTTQ tỉnh
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2029- 2034.

Cũng tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Trần Thị Ngân, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội giai đoạn 2021- 2025”; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 24/3/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Qua thực tiễn tổng kết, đánh giá các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế... của Đảng về lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CTXH trên địa bàn tỉnh, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, Đề án 01 ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CTXH trong tỉnh phải chủ động hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, yêu cầu cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể CTXH; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể CTXH; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển tổ chức.

Theo lộ trình, Đề án 01-ĐA/TU được triển khai thực hiện trong các năm từ 2021- 2025.

Nội dung quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 24/3/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho thấy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CTXH trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung, việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đối ngoại trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động, đấu tranh với các hoạt động chống phá Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại nhân dân. Làm tốt công tác vận động người Việt Nam góp phần tạo nguồn lực to lớn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển địa phương…

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.