Theo đánh giá, năm 2017 các đơn vị, tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình PHHĐ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sát với thực tế địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trần Đức Toanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy chủ trì hội nghị.

Cùng đó, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT, hội viên, đoàn viên thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đồng thời, chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình dư luận nhân dân tại các địa bàn trọng yếu, phức tạp, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết kịp thời. Mặt khác, thực hiện tốt chính sách xã hội, hậu phương quân đội, hoạt động từ thiện nhân đạo; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức hội, cơ quan quân sự cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thành phố Phủ Lý đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí để trở thành đô thị loại II vào năm 2018. Do vậy, Ban chỉ đạo chương trình PHHĐ thành phố xác định tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận.

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp; xây dựng thành phố Phủ Lý văn minh, hiện đại, giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về an ninh, quốc phòng.

Phương Dung