Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự hội nghị.

 

Trong thời gian 2 ngày (17,18/10), các học viên được truyền đạt 8 chuyên đề như: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 20124; hướng dẫn một số nội dung về công tác tổ chức, văn phòng, quy định về chế độ báo cáo định kỳ, mẫu biểu thống kê về công tác mặt trận, công tác tổ chức, cán bộ; quán triệt, triển khai Thông tri 36 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp theo Luật MTTQ Việt Nam, Quy định 217 của Bộ Chính trị và giám sát theo Quy định 124 của Ban Bí thư; Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giới thiệu nội dung của Đề án tuyên truyền vận động nhân dân tự quản thực hiện vệ sinh môi trường, phân loại, xử lý, thu gom rác thải, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp tại khu dân cư giai đoạn 2019 – 2024; phổ biến về Luật Giao thông đường bộ, các nghị quyết, nghị định của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới./.

Trần Ích