Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) TĐT dân số và nhà ở Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Hà Nam, đồng chí Trương Quốc Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành và BCĐ cuộc TĐT các cấp đã tham dự hội nghị. 

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nam.

Theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, vào lúc 0 giờ ngày 1/4/2019, cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 chính thức được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Sau hơn 2 tháng tiến hành cuộc TĐT, đến ngày 25/6 đã hoàn thành công tác xử lý và làm sạch số liệu. BCĐ Trung ương đã có quyết định công bố kết quả sơ bộ cuộc TĐT với một số chỉ tiêu chính.

Theo đó, từ năm 2009 đến năm 2019, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn giai đoạn 10 năm trước, trình độ dân trí và điều kiện nhà ở của người dân được cải thiện đáng kể. Tổng dân số của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là gần 96.209.000 người (tăng 10,4 triệu người so với năm 2009), mật độ dân số của Việt Nam cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực, sự phân bố dân cư giữa các vùng KT-XH có nhiều khác biệt đáng kể.

Toàn quốc có khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học, tỷ trọng dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện không đi học (chưa bao giờ đi học hoặc đã thôi học) giảm từ 16,4% (năm 2009) xuống còn 8,3% (năm 2019), có khoảng 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết…

Về tình hình nhà ở, cả nước hiện có gần 26.871.000 hộ dân cư (tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009), trong đó có 93,1% hộ dân có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,5m2/người. Tuy nhiên, hiện vẫn có tới 4.800 hộ không có nhà ở.

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tính đến thời điểm thực hiện TĐT có 852.800 người và 269.692 hộ dân, quy mô hộ bình quân đạt 3,1 người/hộ, tỉ lệ tăng dân số tự nhiện giai đoạn 2009-2019 là 0,84%. Diện tích nhà ở bình quân của Hà Nam tương đối cao so với bình quân chung cả nước, đạt 24,5m2/người, chỉ có 0,1% số hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ, không có hộ dân không có nhà ở. Số dân từ 15 tuổi trở lên chưa bao giờ đi học trên địa bàn tỉnh là 0,9% tổng dân số.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã cùng nhau trao đổi chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm và các đề xuất, kiến nghị về quá trình tổ chức TĐT dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở thực hiện tốt các kỳ tổng điều tra sau.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Trung ương, nhấn mạnh: Cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp số liệu về nhân khẩu học, nhà ở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu phát triển KT-XH.

Theo đó, đề nghị Tổng cục Thống kê dựa trên kết quả thu thập được phối hợp cùng các bộ, ngành phân tích các kết quả chi tiết nhằm cung cấp số liệu cho các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030 và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu, ngay sau hội nghị công bố kết quả sơ bộ TĐT dân số và nhà ở, BCĐ cấp tỉnh cùng UBND cùng cấp tổ chức hội nghị công bố số liệu dân số sơ bộ của tỉnh phục vụ việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 cũng như công tác xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH tại các địa phương.

Về phía BCĐ Trung ương, trong thời gian tới tập trung tổng hợp số liệu, biên soạn báo cáo kết quả chính thức, báo cáo chuyên sâu của cuộc TĐT và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị công bố kết quả chính thức cuộc TĐT trong quý IV/2019.

Thanh Hà