Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sáng 29/9, tại thành phố Phủ Lý, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V nhiệm kỳ 20202025 thành công tốt đẹp
Các đại biểu dự đại hội.

Cùng dự  có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; đại diện các Ban nghiệp vụ Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh: Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan báo chí của trung ương thường trú trên địa bàn cùng 119 đại biểu chính thức là hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa IV trình tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, hoạt động báo chí và công tác hội có sự chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa- tư tưởng của Đảng, tiêu biểu: Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;  xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội của địa phương...

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V nhiệm kỳ 20202025 thành công tốt đẹp
Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực  Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Báo Hà Nam vừa duy trì ổn định chất lượng các ấn phẩm nhật báo, cuối tuần, hằng tháng, vừa xây dựng và phát triển Báo Hà Nam điện tử với đầy đủ các chuyên trang, chuyên mục... thông tin phong phú, đa dạng, kịp thời các vấn đề, sự kiện trong đời sống xã hội, thu hút mỗi ngày 70 nghìn lượt người truy cập. Đài PT-TH Hà Nam phát huy thế mạnh các loại hình báo chí hiện đại, thực hiện phát sóng các chương trình PT-TH 24/24 giờ. Nhiều chương trình để lại dấu ấn trong lòng khán giả như: Vấn đề hôm nay, Hương sắc Hà Nam, Thời sự tổng hợp... Tạp chí Sông Châu tiếp tục ổn định xuất bản định kỳ hai tháng/số, là diễn đàn văn nghệ của đông đảo văn nghệ sỹ Hà Nam.

Hội Nhà báo tỉnh đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Hội tập trung thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập hợp rèn luyện hội viên, xây dựng tổ chức hội; bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ; đối ngoại, thi đua khen thưởng và các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo... Mỗi năm, hội có trên 40 tác phẩm xuất sắc tham dự các giải báo chí của trung ương, chuyên ngành, địa phương với hàng chục tác phẩm đoạt giải.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V nhiệm kỳ 20202025 thành công tốt đẹp
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 quyết định một số nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới: Thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện điều lệ của các chi hội và hội viên. Tham mưu với Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng Đề án và tổ chức giải báo chí hàng năm của tỉnh. Tăng cường tổ chức các hoạt động trao đổi nghiệp vụ với các hội bạn trong cả nước...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam diễn ra trong thời điểm ý nghĩa: Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đất nước đã đạt được những thành công đáng ghi nhận trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, hiện đang bước vào trạng thái bình thường mới, tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong nỗ lực chung đó, các cơ quan báo chí cả nước, trong đó có những người làm báo Hà Nam có những đóng góp quan trọng, là một trong 4 lực lượng tiên phong trên mặt trận chống dịch Covid-19. Những năm qua, các cơ quan báo chí Hà Nam đã có những bước phát triển tích cực, trở thành nhịp cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục giành sự quan tâm đến hoạt động và sự phát triển của Hội Nhà báo Hà Nam. Hiện Hà Nam là một trong số ít tỉnh chưa có Giải báo chí của địa phương, đồng chí mong Ban Chấp hành Hội Nhà báo Hà Nam khóa mới nhanh chóng xây dựng tờ trình, Đề án tổ chức Giải báo chí của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Hội Nhà báo Hà Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, như: Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 43/CT -TƯ của Ban Bí thư về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Hội nhà báo và các cơ quan báo chí Hà Nam cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, hướng mọi hoạt động Hội vào việc góp phần thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan báo chí và mỗi người làm báo không ngừng đổi mới, trau dồi phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V nhiệm kỳ 20202025 thành công tốt đẹp
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nam và các cơ quan báo chí trên địa bàn đã bám sát định hướng của tỉnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí cùng đội ngũ những người làm báo của tỉnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là “cầu nối’ thông tin giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân; các cấp Hội Nhà báo trong tỉnh cần thường xuyên quán triệt đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác báo chí gắn với hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, Luật Báo chí; Ban chấp hành các chi hội tiếp tục phát huy tính sáng tạo, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hội; Mỗi người làm báo phải là những chiến sỹ cách mạng, có tinh thần dám đấu tranh với cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thông tin trên báo chí phải đảm bảo tính chất, chức năng của báo chí cách mạng Việt Nam..

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V nhiệm kỳ 20202025 thành công tốt đẹp
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V 

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Trước đó, trong phiên họp chiều ngày 28/9, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành; Ban Kiểm tra, Trưởng Ban kiểm tra; bầu đại biểu đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Theo đó, 7 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V; 3 đồng chí được bầu vào Ban Kiểm tra; 2 đồng chí được bầu là đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V đã bầu các danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa V. Các đồng chí: Nguyễn Thế Vĩnh, Chi hội Nhà báo Báo Hà Nam; Nguyễn Quốc Khang, Chi hội Nhà báo Đài PT-TH tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa V.

Giang Nam - Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

giá gas hôm nay giá heo hơi hôm nay

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.