Di tích đình làng Vĩnh Trụ phụng thờ hai vị đại thần Đức Đông Bảng Đại vương và Đức Minh Cát Đại vương đã có công dựng nước và giữ nước dưới vương triều nhà Lý thế kỷ thứ XII, là một công trình kiến trúc với nghệ thuật chạm khắc độc đáo.

Từ xa xưa, lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ được tổ chức vào tháng Giêng hàng năm, trong mối giao hảo với làng Ô Mễ, xã Tràng An (Bình Lục). Đình Vĩnh Trụ và đình Ô Mễ thờ chung thành hoàng làng. Năm 1993, đình làng Vĩnh Trụ được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Các nghi lễ truyền thống của lễ hội hiện vẫn được người dân địa phương gìn giữ và phát huy.

Đoàn trước kiệu đón đoàn bên bác Ô Mễ.

Tại hội làng, nhân dân địa phương được tham gia các nghi thức như rước kiệu đón đoàn bên Ô Mễ; các nghi thức tế lễ thánh, thần hoàng cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làm ăn gặp nhiều may mắn. Đồng thời cùng nhau trao đổi, tọa đàm bàn bạc các biện pháp thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, hành vi ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường.

Trong 2 ngày hội, cùng với các hoạt động tế lễ trang nghiêm còn có các trò chơi dân gian như thi bắt vịt dưới ao, đi cầu khỉ, đánh đáo, kéo co, thu hút đông đảo nhân dân đến tham gia.

Hội làng truyền thống đình Vĩnh Trụ là nét đẹp văn hóa của nhân dân địa phương, qua đó giáo dục tinh thần yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ và ý thức chung tay bảo vệ giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Trò chơi thi bắt vịt dưới ao...

Trò chơi thi đi qua cầu khỉ được diễn ra trong lễ hội đình làng Vĩnh Trụ.

Trần Ích