Kim Bảng cụ thể hóa chủ trương nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Kim Bảng đã xây dựng, triển khai nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân toàn huyện về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở theo tiêu chí nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, hướng tới đáp ứng tiêu chí đô thị vào cuối nhiệm kỳ.

Với tinh thần khẩn trương cụ thể hóa nội dung nghị quyết chuyên đề vào thực tế đời sống, từ đầu năm 2021 đến nay, song hành với duy trì biện pháp phòng chống dịch, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã nhanh chóng xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH). Huyện ủy Kim Bảng cũng chỉ đạo, xác định rõ: mục tiêu, dấu mốc phấn đấu cụ thể để các cấp, ngành có căn cứ cụ thể hóa vào nội dung các phong trào thi đua và phấn đấu hoàn thành theo lộ trình phù hợp.

Theo đó, hằng năm toàn huyện phấn đấu có: 91% số hộ, 85% khu dân cư được công nhận gia đình, khu dân cư văn hóa; 100% cơ quan, 80% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% xã, thị trấn, thôn, tổ phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn và duy trì thường xuyên phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng; 34% dân số, 26% gia đình tập thể thao thường xuyên; 60% số người dân tham gia thường xuyên hoạt động văn hóa, TDTT cộng đồng.

Đặc biệt, với quyết tâm hướng tới nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở bền vững, cấp ủy, chính quyền Kim Bảng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: di chuyển 100% phần mộ riêng lẻ trong khu dân cư, 70% phần mộ riêng lẻ ngoài khu dân cư vào nghĩa trang tập trung. Mỗi xã, thị trấn duy trì 1-2 nghĩa trang nhân dân, đến năm 2025 thực hiện nghĩa trang liên xã và tỷ lệ người dân tự nguyện thực hiện hình thức hỏa thiêu đối với người thân quá cố đạt 60-70%.

Để hoàn thành những chỉ tiêu được coi là “mới” và “khó” trên đây, Huyện ủy Kim Bảng chỉ đạo các cấp, ngành, MTTQ, đoàn thể tập trung triển khai sâu rộng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, CBĐV, nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Cùng đó, tích cực tuyên truyền, phổ biến những tiêu chí, chỉ tiêu xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” phù hợp với tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu và mục tiêu phát triển đô thị. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân di chuyển những phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung, hướng tới xây dựng nghĩa trang nhân dân theo đúng quy hoạch. Đồng thời, chú trọng phát hiện, biểu dương điển hình, tiên tiến, động viên nhân dân tham gia xây dựng công trình hạ tầng văn hóa, xã hội, tổ chức hoạt động văn hóa, TDTT, bảo vệ môi trường ở khu dân cư… phù hợp với tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cũng đã tập trung chỉ đạo, thực hiện việc tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng thôn, tổ phố văn hóa trên cơ sở nâng cao chất lượng các tiêu chí cụ thể về: Phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới, làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo dựng môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp…Cùng đó, vận động, hướng dẫn nhân dân nỗ lực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, tích cực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật gắn với nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, chất lượng hoạt động tự quản, tạo chuyển biến tích cực trong nếp sống cộng đồng và hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch, bảo vệ môi trường theo hướng văn minh.

Kim Bảng cụ thể hóa chủ trương nâng cao chất lượng bền vững đời sống văn hóa cơ sở
Thi đấu bóng chuyền tại Khu luyện tập TDTT thôn Gốm, Thụy Lôi, Kim Bảng. Ảnh chụp 4/2021

Để sớm cụ thể hóa tinh thần, nội dung nghị quyết chuyên đề vào thực tế đời sống, Huyện ủy Kim Bảng tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của CBĐV, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa của dân tộc, hoàn cảnh gia đình, lễ cưới vui tươi, lành mạnh, lễ tang chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, khuyến khích các gia đình lựa chọn hình thức hỏa thiêu đối với người thân khi qua đời. Sửa đổi, bổ sung, quy ước, hương ước thôn, tổ phố phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển.

Cùng đó, quan tâm củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, bảo đảm điều kiện cho nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ phố hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Huy động nguồn lực tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất gắn với khai thác có hiệu quả công năng các nhà văn hóa, sân thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư. Phát triển sâu rộng phong trào văn nghệ, TDTT quần chúng, nhất là củng cố, phát triển đa dạng loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ, thể thao gắn với thường xuyên tổ chức giao lưu, hội thi, liên hoan văn nghệ, thể thao cơ sở với quy mô phù hợp.

Đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy nguồn lực xã hội trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa, phục hồi, phát triển lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian, hình thành những tập quán mới văn minh, sống, làm việc theo pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cũng đặc biệt chú trọng, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, đảm bảo trật tự kỷ cương trong hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm quy định pháp luật, thẩm định quy hoạch chi tiết việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn hóa, khu thể thao, nghĩa trang nhân dân… đảm bảo đáp ứng tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị thị văn minh và yêu cầu phát triển bền vững.

Cụ thể hóa nghị quyết chuyên đề, trước mắt cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo chính quyền cùng cơ quan chuyên môn tích cực huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cấp, hoàn thiện các công trình phúc lợi  phục vụ chủ trương nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Cùng đó, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, nhân dân duy trì thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện di chuyển những mộ gia đình riêng lẻ về nghĩa trang tập trung và đóng cửa những nghĩa trang không đúng quy hoạch theo lộ trình đã định.

Trần Trọng Đại

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.