Dự chương trình có các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh cùng đông đảo cán bộ mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Phủ Lý.

Mở đầu chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hà Thị Minh Tâm đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Qua 3 ngày (18-20/9) làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Theo đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Đại hội nhất trí mục tiêu của MTTQ Việt Nam (nhiệm kỳ 2019-2024) là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh… Đồng thời, thống nhất nội dung cơ bản 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa IX.

Một tiết mục biểu diễn tại liên hoan

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ lựa chọn nội dung, diễn viên, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đã mang đến chương trình liên hoan những tiết mục đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, cổ vũ tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Hoàng Hải