Huyện ủy Bình Lục tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”

Ngày 01/11, Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận (CTDV) của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023.

Huyện ủy Bình Lục tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”
Các đại biểu dự hội nghị.

10 năm qua, BTV Huyện ủy Bình Lục đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường CTDV của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo CTDV của chính quyền phù hợp với thực tế địa phương. Cùng đó, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp, ngành, đoàn thể. Do vậy, CTDV của chính quyền trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đã có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CTDV, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với chức năng, nhiệm vụ từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, phương thức thực hiện CTDV theo hướng vì nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân.

Công tác cải cách hành chính, đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và những vấn đề bức xúc trong nhân dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác phối hợp giữa chính quyền với ban dân vận cấp ủy, MTTQ, các tổ chức đoàn thể ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Dân chủ được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3 năm qua, PTTĐ “Dân vận khéo” cũng được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở Bình Lục chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả. Hiện trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng, nhân rộng 59 mô hình hiệu quả trong lĩnh vực phát triển kinh tế, 147 mô hình trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, 50 mô hình trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, 7 mô hình trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

Huyện ủy Bình Lục tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”
Đồng chí Phạm Ngọc Long, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chi đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã tham luận, làm rõ những kết quả đạt được, nhất là trong triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả CTDV của chính quyền trong  tình hình mới.

Huyện ủy Bình Lục tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”
Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong CTDV của chính quyền và PTTĐ “Dân vận khéo”. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện về CTDV. Cùng đó, tập trung củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện CTDV; xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; thwcjhieenj công khai, minh bạch gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC; chú trọng lấy ý kiến đóng góp của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân vào các chủ trương, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Mặt khác, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH, thực hiện tốt chính sách an sinh, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh PTTĐ “Dân vận khéo" trong cơ quan khối chính quyền với những mô hình cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chi thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" cấp huyện, cấp xã...

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.