Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
06:29 16/01/2020
Hiện nay, trong tỉnh đã có một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình liên kết sản xuất giữa HTX, nông dân với doanh nghiệp đã hình...
  • Tin đọc nhiều