Xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã nỗ lực triển khai giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; thực sự trở thành tổ chức cách mạng của người trẻ, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh có 10 đơn vị trực thuộc gồm: 6 huyện, thị, thành đoàn; Ban Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, với tổng số hơn 33.521 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 264 tổ chức cơ sở đoàn. Từ nhiều năm nay, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. Đây được xem là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên (ĐVTN); thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên. Thông qua đó, xây dựng được tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, chủ động, trách nhiệm hơn, việc triển khai hoạt động đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của ĐVTN cũng như bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị, các cấp bộ đoàn tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho ĐVTN nhằm củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho ĐVTN. Coi trọng việc giáo dục ĐVTN thông qua những hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để thế hệ trẻ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự… Làm tốt công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng trong ĐVTN; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng
Các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng thành lập Đoàn Thanh niên Trường FPT Polytechnic Hà Nam.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập nhiều tài khoản ẩn danh phục vụ phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, thông tin, chỉ đạo đội ngũ cán bộ chủ chốt của đoàn đồng loạt report và báo cáo số liệu hằng tuần về Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Từ năm 2011 đến nay, toàn đoàn đã giới thiệu 35.896 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó, có 10.535 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Song song với đó, công tác tham mưu với cấp ủy về công tác thanh niên; công tác phát triển tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục được các cấp bộ đoàn quan tâm, chú trọng.

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam cho biết: Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ là một trong các nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tổ chức đoàn hiện nay, nhằm xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, đạo đức trong sáng, sáng tạo không ngừng và khát vọng vươn lên. Trong đó, có việc tổ chức cho cán bộ, ĐVTN học tập, tìm hiểu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, của đoàn vào thực tiễn học tập, lao động, đời sống của ĐVTN. Tổ chức cho ĐVTN tham gia các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, tổ chức các hoạt động về nguồn đến với các địa chỉ đỏ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa… nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tổ chức đoàn, hội, đội. Các hoạt động này đã góp phần bồi đắp và khơi dậy hoài bão, lan tỏa các giá trị cao đẹp về ý chí, nghị lực vươn lên, khát khao cống hiến trong thanh niên.

Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đây cũng chính là môi trường thuận lợi để ĐVTN được trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều gương ĐVTN tiêu biểu trên các lĩnh vực, được các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng Đoàn về tổ chức là nội dung trọng tâm nhất của công tác xây dựng Đoàn, bởi tổ chức không mạnh thì không thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình, không thể thu hút, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức. Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam khẳng định: Xây dựng Đoàn thực chất là đang xây dựng Đảng trước một bước và sự trưởng thành của cán bộ đoàn là nguồn cung cấp cán bộ cho cả hệ thống chính trị. Do đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cần đặc biệt chú trọng đến công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong quá trình công tác nhằm tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát danh sách cán bộ đoàn quá tuổi và tham mưu cấp ủy quan tâm bố trí luân chuyển, điều động, sắp xếp công việc phù hợp.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của Đoàn tham gia xây dựng Đảng, các cấp bộ đoàn trong tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, ĐVTN, đảng viên trẻ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐVTN. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với các hoạt động thực tiễn của đoàn viên tại cơ sở. Sử dụng hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các nền tảng số trong công tác tuyên truyền.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tăng cường phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng; quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú, tránh chạy theo số lượng mà không coi trọng chất lượng. Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn và những nhân tố tích cực, tiêu biểu làm hạt nhân nòng cốt để lan tỏa, tạo động lực để mỗi ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên. Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của đoàn; các phong trào, chương trình cần gắn với từng đối tượng cụ thể tạo môi trường, động lực để mỗi đoàn viên rèn luyện, tu dưỡng.

Với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ, tin tưởng rằng nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh của các cấp bộ đoàn tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, không ngừng khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn và thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, vững chắc của Đảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới.

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy