Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang

Thời gian qua, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và ban tuyên giáo (BTG) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tích cực, chủ động phối hợp chỉ đạo, triển khai toàn diện công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang (LLVT), góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Một trong những nội dung trọng tâm ưu tiên hàng đầu của hoạt động phối hợp giữa Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh với BTG các huyện ủy, thị ủy, thành ủy  là tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, LLVT, nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, địa phương (QP-QSĐP).

Theo đó, đơn vị chủ động phối hợp tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy về nhiệm vụ QP-QSĐP trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân thông qua những nội dung, hình thức đa dạng, hiệu quả. Đến nay, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, BTG các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã phối hợp thực hiện, hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng theo quy định (gồm 18 chuyên đề chính trị, 2 chuyên đề pháp luật), quân số tham gia học tập đạt 99,1%. Cùng với đó, duy trì nền nếp chế độ “Ngày chính trị văn hóa tinh thần ở cơ sở”, “Ngày pháp luật” trong LLVT. 

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang
Các đại biểu tham quan bài dự thi tìm hiểu LLVT Hà Nam - 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Hoạt động phối hợp cũng tập trung đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các chuyên đề hằng năm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Cùng với đó, các nội dung tuyên truyền, giáo dục xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp công tác cho cán bộ, đảng viên (CBĐV); nhân rộng mô hình “CBĐV nói đi đôi với làm”, phát huy trách nhiệm nêu gương của CBĐV theo phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”… cũng được chú trọng trong hoạt động phối hợp. 

Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, BTG các huyện ủy, thành ủy, thị ủy cũng đặc biệt coi trọng phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tổ chức phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), các đợt thi đua cao điểm, đột kích, đặc biệt…; kết hợp phong trào TĐQT với các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn, tạo động lực mạnh mẽ cho LLVT phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung vào khâu yếu, việc khó, làm chuyển biến tích cực chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, môi trường văn hóa, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, xây dựng nền QPTD vững mạnh. 

Nhiều mô hình, phong trào đã, đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cơ quan quân sự và đời sống xã hội, như: “Nói ngắn viết gọn, tham mưu đúng, trúng” (các cơ quan Bộ CHQS tỉnh), “Đường hoa Quân sự” (LLVT Thanh Liêm), “Đồng hành cùng em đến trường” (LLVT Duy Tiên), “Nồi cháo tình thương” (Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh), “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” (LLVT Phủ Lý, Kim Bảng), “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu” (LLVT Lý Nhân)… 

Các lĩnh vực hoạt động phối hợp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, tuyên truyền, giáo dục trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ... được triển khai sâu rộng, nền nếp, hiệu quả. Theo đó, cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thông qua nhiều hình thức (tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, gặp mặt, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ và cho gia đình hoàn cảnh khó khăn...). Đồng thời, phối hợp vận động các doanh nghiệp cam kết nhận, đào tạo, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành NVQS; tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng, về truyền thống quê hương, quân đội, tạo niềm tin, cổ vũ, động viên tân binh hăng hái lên đường, góp phần hoàn thành tốt công tác tuyển quân. 

Về nội dung phối hợp chỉ đạo, thực hiện các chương trình, mục tiêu trọng tâm, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu xây dựng, triển khai chương trình phối hợp công tác giữa BTG Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh giai đoạn 2021-2026 bước đầu đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời, tiếp tục phối hợp quán triệt, thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; chú trọng đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, BTG các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cũng đã phối hợp tổ chức tốt hội thi báo cáo viên tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các tiêu chí về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”... 

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, BTG các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp tục phối hợp chỉ đạo LLVT địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; đẩy mạnh thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; chú trọng đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng bảo đảm thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực thi pháp luật; giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến nhiệm vụ QP - QSĐP. 

Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về biện pháp đấu tranh ngăn chặn, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh chính trị. Chú trọng định hướng dư luận xã hội trước những thông tin trái chiều, không chính thống; phối hợp tuyên truyền thực hiện chế độ, chính sách xã hội, hậu phương quân đội, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ... góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác QP-QSĐP…                          

Bùi Văn Lưu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.