Kim Bảng khẩn trương chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ

Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Kim Bảng năm 2023 đã và đang được ban chỉ đạo diễn tập huyện tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện. Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn tiến hành chuẩn bị, sẵn sàng bảo đảm đầy đủ, chu đáo mọi điều kiện cần thiết cho cuộc diễn tập thành công tốt đẹp; đồng thời tham gia hiệu quả vào cuộc diễn tập KVPT tỉnh diễn ra cùng thời điểm.

Trao đổi về công tác chuẩn bị nhiệm vụ diễn tập, Thượng tá Đỗ Văn Sơn, Phó trưởng Ban tổ chức diễn tập KVPT huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kim Bảng cho biết: Thực hiện định hướng của cấp ủy, chỉ huy cấp trên, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập huyện Kim Bảng đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, lực lượng triển khai toàn diện những hoạt động chuẩn bị cho cuộc diễn tập bảo đảm thời gian theo đúng tiến độ. Đến nay, hệ thống văn kiện diễn tập đã cơ bản được triển khai xây dựng đồng bộ, từ các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và ngành chức năng tới văn kiện của các khối, đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập đều được tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị tiến hành chu đáo. Công tác tập huấn, bồi dưỡng các nội dung diễn tập được tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, phù hợp với từng đơn vị, lực lượng, thành phần tham gia diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã bố trí toàn thể cán bộ thuộc khung diễn tập huyện và 9 xã, thị trấn tham gia diễn tập năm 2023 dự hội nghị tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến cùng với tỉnh. Đồng thời, thành lập 2 đoàn đạo diễn diễn tập do Ban CHQS huyện, Công an huyện tổ chức một số hội nghị tập huấn, bồi dưỡng tại cơ sở, bảo đảm đội ngũ cán bộ thuộc khung diễn tập các xã hiểu rõ và nắm chắc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, ý định diễn tập tỉnh, huyện, xã, thị trấn. Từ đó, tạo sự thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với công tác xây dựng hệ thống văn kiện, tổ chức tập huấn, công tác đầu tư, triển khai thi công xây dựng các công trình, hạng mục trong khu vực sở chỉ huy diễn tập huyện cũng đã được cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương quan tâm tham mưu, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, kịp thời. Đến nay, các công trình kiên cố, bán kiên cố trong khu vực sở chỉ huy diễn tập huyện đã hoàn thành xây dựng. Ban CHQS huyện đang tiếp tục hoàn thiện việc ngụy trang các khu vực; bố trí lắp đặt hệ thống thiết bị điện, sa bàn diễn tập để phục vụ luyện tập, hợp luyện và sẵn sàng cho diễn tập chính thức. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cũng đang tiếp tục phối hợp chuẩn bị địa điểm diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh, bảo đảm các nội dung diễn tập được tiến hành trang trọng, đúng ý định, kịch bản theo quy định.

Kim Bảng khẩn trương chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ
Lãnh đạo các cơ quan quân sự, công an và huyện Kim Bảng kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2023. Ảnh: Hương Giang

Cuộc diễn tập KVPT huyện Kim Bảng năm nay có quy mô lớn, diễn ra ở nhiều địa điểm, nhiều thành phần, lực lượng tham gia nên yêu cầu công tác bảo đảm các điều kiện cần thiết đóng vai trò rất quan trọng. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác diễn tập KVPT huyện, Ban tổ chức diễn tập huyện Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; xác định rõ vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an huyện trong tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức diễn tập. Cùng với chuẩn bị những điều kiện cần thiết, các đơn vị, lực lượng đã và đang tăng cường đẩy mạnh công tác luyện tập, huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật trong diễn tập. Đặc biệt, cuộc diễn tập với nhiều nội dung thực hành, thực binh, huy động lượng lớn về người, vũ khí, trang bị, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, chính vì vậy việc tiến hành, hoàn thiện công tác chuẩn bị luôn được Ban chỉ đạo diễn tập huyện Kim Bảng đôn đốc, rà soát, kiểm tra chặt chẽ, kỹ càng trong từng khâu, từng bước.

Trao đổi về công tác huấn luyện chuẩn bị cho diễn tập, Trung tá Trần Văn Bằng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Kim Bảng cho biết: Để bảo đảm các đơn vị, lực lượng thực sự thuần thục trong diễn tập, công tác huấn luyện, luyện tập luôn được đặc biệt coi trọng. Theo đó, ngoài chương trình huấn luyện thường xuyên theo kế hoạch, Ban CHQS huyện đang tập trung đẩy mạnh huấn luyện, luyện tập đối với những nội dung, thành phần đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập, chú trọng một số nội dung mới, bảo đảm mỗi cá nhân, tập thể nắm vững yếu lĩnh động tác, sử dụng thành thạo các loại trang bị vũ khí trong biên chế, thao tác linh hoạt, ăn ý trong diễn tập. Ban CHQS huyện cũng đang phối hợp với Trung đoàn bộ binh 151 thuộc Bộ CHQS tỉnh và tổ đạo diễn diễn tập tỉnh xây dựng chương trình chuẩn bị những nội dung, điều kiện cần thiết cho hội nghị thiết quân luật xã Nhật Tân; thực hành thiết quân luật và khẩn trương chuẩn bị cho diễn tập trước của ban CHQS huyện (diễn ra vào cuối tháng 9).

Đến nay, hệ thống thao trường, bãi tập cùng các loại mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện các nội dung trong diễn tập cũng đã được Ban CHQS huyện Kim Bảng củng cố, sửa chữa, bổ sung, làm mới và trang bị theo đúng tiêu chuẩn quy định. Nội dung huấn luyện đối với đơn vị, lực lượng thuộc thành phần tham gia diễn tập bảo đảm yêu cầu sát thực tế, tương ứng phù hợp với đầu bài diễn tập. Theo Thượng tá Đỗ Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kim Bảng, cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2023 có quy mô lớn, nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân địa phương, đặc biệt là vai trò của cơ quan quân sự, công an huyện trong công tác tham mưu, hướng dẫn chuẩn bị, tổ chức diễn tập. Với sự tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, cơ bản các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc diễn tập đã và đang được hoàn thiện. Ban tổ chức diễn tập huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng tập trung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện diễn tập theo kế hoạch; hoàn thiện công trình trong sở chỉ huy và chuẩn bị địa điểm diễn tập, bảo đảm đầy đủ thiết bị cũng như những điều kiện cần thiết cho các khu vực vận hành cơ chế, khu vực thực binh. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tích cực luyện tập, diễn tập trước, sẵn sàng bước vào diễn tập chính thức. Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, LLVT, nhân dân nắm bắt đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập, từ đó đồng thuận và tích cực tham gia góp phần tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT huyện cũng như tham gia diễn tập KVPT tỉnh đạt kết quả tốt.

Với tinh thần tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương, đồng bộ, chặt chẽ trong tổ chức tiến hành, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng cùng LLVT, nhân dân huyện Kim Bảng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy