ĐUQS huyện Kim Bảng sơ, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Thường vụ Quân uỷ Trung ương và Bộ Chính trị

Chiều 11/5, Đảng uỷ Quân sự (ĐUQS) huyện Kim Bảng tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW, ngày 9/4/2008 của Thường vụ ĐUQS Trung ương; Chỉ thị số 30-CT/ĐUQK, ngày 19/5/2008 của Đảng uỷ Quân khu 3 “Về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

ĐUQS huyện Kim Bảng sơ tổng kết thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Thường vụ Quân uỷ Trung ương và Bộ Chính trị
Các đại biểu dự hội nghị.

Quán triệt tinh thần các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, những năm qua, ĐUQS huyện Kim Bảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực thực hiện toàn diện công tác tuyên truyền đặc biệt, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đó, ĐUQS huyện thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập nâng cao nhận thức đối với 100% cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT huyện về công tác tuyên truyền đặc biệt; tăng cương đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền đặc biệt, đảm bảo đa dạng, phong phú, hướng về cơ sở, có sự ưu tiên, tập trung phù hợp đối với một số lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh phứ tạp.

Trong công tác tuyên truyền đặc biệt, các cơ quan, đơn vị LLVT tăng cường phổ biến thông tin gắn với vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đồng thời, chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quốc phòng An ninh; các nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Đối với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, ĐUQS huyện Kim Bảng đã tham mưu giúp Ban chỉ đạo 35 của huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tham mưu xử lý các tình huống nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua công tác tuyên truyền đặc biệt; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được, ĐUQS huyện Kim Bảng xác định, thời gian tới tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân – dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hương Giang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy