Đảng ủy Quân sự huyện Kim Bảng chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang

Những năm qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Kim Bảng đã luôn quan tâm và chú trọng thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, qua đó, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của CBCS LLVT, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kim Bảng xác định giáo dục chính trị là một trong những nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng – văn hóa. Đây cũng chính là nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện, là khâu cơ bản trong thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị.

Từ nhận thức đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt tinh thần Chỉ thị 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” trong LLVT, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu và có tính khả thi cao.

Để công tác giáo dục chính trị được duy trì nền nếp, hiệu quả, Đảng ủy Quân sự huyện Kim Bảng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Hằng năm, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm gắn với chú trọng đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị.

Theo đó, việc đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị được vận dụng theo phương châm phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, từ khâu biên soạn nội dung giảng dạy (đối với các nội dung đơn vị tự xác định), soạn giảng tới thực hành giảng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn coi trọng chất lượng thông qua đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của CBCS LLVT. Đồng thời, đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác đổi mới giáo dục chính trị, giúp cho giờ học chính trị được sinh động, hấp dẫn, tránh nhàm chán.

Đảng ủy Quân sự huyện Kim Bảng chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang
Kiểm tra nhận thức chính trị đối với lực lượng dân quân tự vệ huyện Kim Bảng.

Để chất lượng giáo dục chính trị bảo đảm yêu cầu thực chất, đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kim Bảng thường xuyên chăm lo kiện toàn Ban Chính trị, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, bảo đảm đội ngũ cán bộ chính trị có kiến thức, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn thực sự vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị trong tình hình mới. Hằng năm, Ban CHQS huyện tổ chức cho cán bộ chính trị tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức mới. Cùng với đó, chủ động bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ chính trị viên và chính trị viên phó ban CHQS các xã, thị trấn về phương pháp soạn thảo giáo án điện tử, thực hành bài giảng chính trị đối với lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, tạo “sân chơi” bổ ích cho đội ngũ cán bộ chính trị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm mới trong công tác giáo dục chính trị.

Sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, sâu sát của Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kim Bảng đã động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ chính trị tích cực nghiên cứu, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ toàn diện và sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy chính trị. Nghiên cứu, vận dụng tốt các khâu, các bước của quá trình giáo dục chính trị vào điều kiện thực tiễn cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp biên soạn tài liệu, bảo đảm đúng nội dung, có tính định hướng cao. Trong giáo dục chính trị, chú trọng đa dạng hoá hình thức, phương pháp giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng; giáo dục thông qua các cuộc vận động, cuộc thi tìm hiểu truyền thống, các phong trào thi đua; tổ chức diễn đàn; kết hợp giáo dục, thuyết phục với áp dụng biện pháp hành chính, kết hợp giữa “xây và chống”, trong đó lấy “xây” làm chính…

Để công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật trong các cơ quan, đơn vị LLVT bảo đảm yêu cầu sát gần với trình độ của từng nhóm đối tượng, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kim Bảng đã duy trì thực hiện nền nếp việc thông qua giáo án, bài giảng, phân cấp phê duyệt, tổ chức giảng thử, dự giảng, hội giảng… qua đó tăng cường học hỏi, rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng các bài giảng chính trị. Trong từng chuyên đề, học phần, bài giảng… chú trọng tăng cường tính gợi mở, trao đổi, thảo luận, tạo sự sinh động, hấp dẫn và phát huy tính chủ động đối với đối tượng tiếp nhận. Cùng với giáo dục chính trị theo các chuyên đề, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kim Bảng đã chỉ đạo thực hiện tốt các hình thức giáo dục chính trị thông qua một số hoạt động phù hợp tại đơn vị, như: sinh hoạt chính trị tư tưởng; thông báo chính trị - thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; tổ chức ngày chính trị và văn hoá tinh thần; đối thoại dân chủ trong CBCS; tăng cường tuyên truyền miệng và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng…

Nhờ chủ động, tích cực trong đổi mới, đa dạng hóa về nội dung, hình thức, qua kiểm tra nhận thức CBCS định kỳ hằng năm, chất lượng công tác giáo dục chính trị ở Đảng bộ Quân sự huyện Kim Bảng đạt được khá cao. Kết quả kiểm tra các lực lượng, 100% đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đối với lực lượng thường trực đạt 80%-85%; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 70%-76%. Chất lượng giáo dục chính trị được cải thiện đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho CBCS, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, thông qua đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT huyện, xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cao Minh Khôi

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy