Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), thừa ủy quyền của Công đoàn Ngân hàng Chính Xã hội (CSXH) Việt Nam, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Nam đã đến thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công đang được điều dưỡng, chăm sóc tại: Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Trung tâm Điều dưỡng  thương binh và chăm sóc người có công Liêm Cần (Thanh Liêm), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Đại diện Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng  Chính sách Xã hội Hà Nam tặng quà Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên

Thay mặt cho Công đoàn Ngân hàng Chính Xã hội Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Nam đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với nước đã đóng góp công lao to lớn, hy sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính Xã hội Hà Nam đã tặng mỗi trung tâm một thùng quà và 25 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 20 triệu đồng của Công đoàn Ngân hàng Chính Xã hội Việt Nam và 5 triệu đồng của Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Nam. Tổng số tiền 75 triệu đồng, được Công đoàn Ngân hàng Chính Xã hội Việt Nam phát động cán bộ, công nhân viên chức Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam trích từ tiền lương.

Trần Hữu