Thực hiện “Dân vận khéo” trong giải phóng mặt bằng ở Tân Sơn

Nằm ở phía Tây Bắc huyện Kim Bảng, những năm qua, trên địa bàn xã Tân Sơn triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án, trong đó có các dự án trọng điểm như: dự án xây dựng tuyến đường kết nối đường vành đai 4, vành đai 5, quốc lộ 21B, dự án đường - cầu Tân Lang... Vì vậy, diện tích đất thu hồi phục vụ cho các dự án là khá lớn. Điều này đặt ra nhiệm vụ hết sức khó khăn và một trong những mối quan tâm hàng đầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, đó chính là bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) bàn giao mặt bằng sạch, sớm để thực hiện dự án. Đồng chí Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn cho biết: Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, liên quan trực tiếp đến nhiều tổ chức, nhiều hộ, nhiều người dân, là lĩnh vực khó khăn, phức tạp và nhạy cảm, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện công tác dân vận với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có nhiệm vụ GPMB thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhận thức rõ vai trò của công tác dân vận là đồng hành cùng với chính quyền tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện tốt quy định của Nhà nước về GPMB, Đảng ủy xã Tân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên khối dân vận cơ sở và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để thực hiện. UBND xã đã phối hợp tốt với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức triển khai các nội dung như: công khai quy hoạch, dự án, văn bản quy phạm pháp luật,... để nhân dân nắm được. Rà soát và nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án để kịp thời tuyên truyền, động viên và tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền có những giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Cùng với đó, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện GPMB. Thành lập các nhóm nòng cốt tuyên truyền chính sách, pháp luật về công tác bồi thường, GPMB để tập trung tuyên truyền, vận động đối với các hộ gia đình hội viên, đoàn viên và nhân dân còn băn khoăn, vướng mắc. Qua các mô hình đã tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các tổ chức ký cam kết không vi phạm về đất đai, hành lang an toàn giao thông, trật tự xây dựng và gương mẫu thực hiện tốt công tác GPMB các dự án có liên quan.

Công tác đối thoại, tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn, nhất là liên quan đến công tác GPMB được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã quan tâm thực hiện nền nếp, có hiệu quả. Trong 10 năm qua, đã tổ chức 06 hội nghị đối thoại cấp xã, 19 hội nghị đối thoại cấp thôn, 23 hội nghị tiếp dân, tiếp nhận xử lý giải quyết 21 đơn thư liên quan đến công tác GPMB. Đảng ủy xã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, từ đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tạo sợi dây gắn kết giữa chính quyền với người dân, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có công tác GPMB.

Thực hiện “Dân vận khéo” trong giải phóng mặt bằng ở Tân Sơn
Một góc thôn Thụy Sơn 1, xã Tân Sơn (Kim Bảng). Ảnh: Đức Anh

Do làm tốt công tác dân vận, nên mặc dù đến nay, trên địa bàn xã Tân Sơn triển khai thực hiện 21 công trình, dự án với tổng diện tích đất phải thu hồi khoảng 70ha, tương đương 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng, số tiền bồi thường trên 110 tỷ đồng nhưng cơ bản, nhân dân đồng thuận, không có các tranh chấp phát sinh, không có đơn thư khiếu kiện và các trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế GPMB hay biện pháp bảo vệ thi công. Hiện nay, chỉ còn 20 hộ chưa thực hiện xong công tác GPMB do vướng mắc về hồ sơ sau dồn đổi đất nông nghiệp. Các dự án đã được bàn giao mặt bằng sạch đúng thời gian để triển khai thực hiện xây dựng. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương di chuyển mồ mả riêng lẻ để chuẩn bị trước một bước cho đầu tư thực hiện các dự án lớn, trong 2 năm 2021 và 2022, xã đã vận động nhân dân di chuyển 957 ngôi mộ về các nghĩa trang tập trung.

Có thể nói, trong thực hiện GPMB phục vụ các dự án trên địa bàn, với trách nhiệm của mình, xã Tân Sơn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, kịp thời giao đất để phục vụ các công trình, dự án.

Bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn lãnh đạo công tác dân vận trong GPMB của Tân Sơn như đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Trị chia sẻ đó là: Cần phải có sự tập trung vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo thực hiện công tác GPMB. Bên cạnh đó, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến công tác GPMB. Thường xuyên sâu sát với cơ sở, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân để nắm chắc tình hình, tư tưởng của nhân dân và từng hộ dân có liên quan đến GPMB; phát huy tốt các mối quan hệ, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của những tập thể, cá nhân tích cực để đấu tranh, phản bác với những tư tưởng, việc làm thiếu tích cực.

Một bài học kinh nghiệm hết sức quan trọng nữa đó là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình thực hiện; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng tổ chức và cán bộ, đảng viên phụ trách thôn, hộ quần chúng, lấy đó là một trong những tiêu chí quan trọng để làm căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân hằng năm.

Phát huy những kết quả đạt được, để công tác dân vận của Đảng ngày càng có chiều sâu và hiệu quả thiết thực hơn nữa, nhất là công tác dân vận trong GPMB, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng ủy xã Tân Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận và công tác quản lý đất đai, GPMB. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch quy hoạch các dự án đầu tư, chính sách đền bù, hỗ trợ GPMB. Quan tâm tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri tạo đồng thuận trong xã hội.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về đất đai, GPMB; nâng cao hiệu quả, vai trò của các nhóm nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách bồi thường, GPMB; duy trì Tổ giám sát công tác GPMB. Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động GPMB. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các dự án bồi thường GPMB; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm; kịp thời động viên, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GPMB.    

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy