Kim Bảng tập trung thu cân đối ngân sách từ kinh tế

Theo tổng hợp của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Bảng, 6 tháng đầu năm 2022, ước thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn huyện được 357,826 tỷ đồng, đạt 40,4% kế hoạch năm.

Đạt được kết quả trên, Huyện ủy, UBND huyện Kim Bảng đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng vào cuộc, rà soát từng khoản thu, xây dựng kế hoạch thu cho từng tháng, từng quý. Một số khoản thu cân đối ngân sách của huyện hoàn thành và vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm, như: thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh được 111,305 tỷ đồng, đạt 74,2% kế hoạch tỉnh giao cả năm; thu thuế thu nhập cá nhân 13,236 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm; thu phí và lệ phí 32,665 tỷ đồng, đạt 65,5% kế hoạch năm. Riêng thu tiền đất trên địa bàn huyện Kim Bảng mới được hơn 104 tỷ đồng, đạt 20,8% kế hoạch năm; thu thuế môi trường 32,997 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch năm. 

Bảo đảm kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, ngay từ cuối năm 2021 Kim Bảng đã chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn rà soát tất cả các nguồn thu, xây dựng kế hoạch thu phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2022. Căn cứ vào đó, cơ quan thuế khu vực, Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện nắm bắt những khó khăn do tác động của dịch Covid – 19, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Đối với khoản thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn trên tổng nguồn thu cân đối ngân sách và ảnh hưởng đến quá trình chi thường xuyên nên các cơ quan chuyên môn của huyện đã tăng cường quản lý nguồn thu từ doanh nghiệp, bảo đảm thu đúng, thu đủ, hạn chế thấp nhất nợ đọng thuế.

Cụ thể, ngay từ đầu năm huyện đã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với các xã, thị trấn, các doanh nghiệp thực hiện hoàn tất các thủ tục quyết toán thuế, xây dựng phương án thu, nắm bắt và chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn thuộc lĩnh vực ngành quản lý. 

Kim Bảng tập trung thu cân đối ngân sách từ kinh tế
Công nhân Công ty TNHH Thiên Sơn, CCN Thi Sơn (Kim Bảng) hoàn thiện sản phẩm kính chịu lực.

Đối với nguồn thu từ lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, huyện đã hướng dẫn và đôn đốc doanh nghiệp làm thủ tục liên quan đến việc nộp ngân sách, như: thuế giá trị gia tăng; phí tài nguyên môi trường; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền thuê đất để làm bãi chế biến vật liệu xây dựng... theo đúng quy định. Riêng đối với các khoản thu từ đất đạt thấp do triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm, vướng mắc do thực hiện công tác quy hoạch nên việc đấu giá quyền sử dụng đất chưa hoàn thành được kế hoạch.

Để sớm hoàn thành nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch, Kim Bảng chỉ đạo các xã, thị trấn cân đối nguồn thu, xây dựng, quy hoạch các điểm dân cư, rà soát diện tích đất xen kẹp, nhanh chóng triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và cho đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu phù hợp với tổng thu cân đối ngân sách. 

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Bảng cho biết: Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19, song thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn cơ bản hoàn thành được kế hoạch đề ra. Một số khoản thu ổn định mang tính bền vững, như thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh có số thu khá.

Đối với các khoản thu từ khoáng sản trên địa bàn huyện có phần thấp do ở địa phương có nhiều mỏ khai thác đá nằm trong quy hoạch Khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao, xây dựng các công trình khác nên phải đóng cửa mỏ, không khai thác được. Để hoàn thành được kế hoạch thu trong năm 2022, căn cứ vào số thu 6 tháng đầu năm, Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục tham mưu với UBND huyện nâng cao hiệu quả các chỉ tiêu thu, tăng cường quản lý các nguồn thu, phấn đấu thu đúng, thu đủ và nuôi dưỡng được nguồn thu. Riêng những đối tượng nợ đọng ngân sách kéo dài, các cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân cố tình trây ỳ không nộp ngân sách theo quy định. Cơ quan thuế, tài chính, ngân hàng sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tạm thu, tạm nộp thuế, sử dụng hệ thống thu qua ngân hàng, từng bước hạn chế tình trạng nợ đọng thuế kéo dài.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2022, UBND huyện Kim Bảng chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường rà soát tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác chống thất thu ngân sách, bám sát từng đối tượng nợ đọng ngân sách kéo dài, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở, có biện pháp kiên quyết đối với tổ chức, cá nhân cố tình trây ỳ không nộp ngân sách theo quy định; tăng cường công tác quản lý nguồn thu từ khai thác khoáng sản; xây dựng hạ tầng các khu dân cư cho đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao nguồn thu ngân sách. Cơ quan thuế, tài chính, ngân hàng phối hợp chặt chẽ trong việc thông báo tới các doanh nghiệp, người nộp thuế phải nộp trong quý III và quý IV, phấn đấu cơ bản hoàn thành tất cả các chỉ tiêu thu ngân sách đề ra.

Trần Hữu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.