Kho bạc Nhà nước tỉnh nâng cao chất lượng phục vụ 

Với quan điểm làm thực chất, hiệu quả, không hình thức, từ đầu năm đến nay, Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Nam tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ và chất lượng phục vụ khách hàng như: tăng cường phối hợp, hướng dẫn, vận động khách hàng thực hiện đúng quy định về thủ tục, hồ sơ giao dịch với kho bạc, hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại nhiều lần; xây dựng chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp, ứng xử...  Cách làm trên đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo bước đột phá trong nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN. Theo kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Kho bạc trong đợt I năm 2023, KBNN Hà Nam đã có bước tiến mạnh mẽ, từ đơn vị đứng thứ 47/63 năm 2022, vươn lên đứng thứ 03/63 tỉnh, thành phố, với tỷ lệ hài lòng đạt 97,96%.

Tại kỳ khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN cuối năm 2022 theo Công văn số 6641/KBNN-VP ngày 22/12/2022, KBNN Hà Nam xếp thứ 47/63, tỉnh, thành phố, với tỷ lệ hài lòng đạt 70,53%. Trước thực tế này, để nâng cao chỉ số về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN, ngày 13/02/2023, Đảng ủy KBNN Hà Nam ban hành Nghị quyết số 216/NQ-ĐU chỉ đạo các  chi bộ trực thuộc thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo” với chủ đề: “Công chức KBNN Hà Nam tăng cường, đẩy mạnh công tác phối hợp, hướng dẫn, vận động khách hàng giao dịch thực hiện đúng quy định về thủ tục, hồ sơ giao dịch với kho bạc, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ”. Triển khai thực hiện mô hình, KBNN đã ký giao ước thi đua trong toàn đơn vị; trong đó đưa ra chỉ tiêu trọng tâm phấn đấu trong năm 2023 nâng cao chỉ số đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với KBNN Hà Nam đạt từ 75% trở lên.

Với phương châm làm thực chất, hiệu quả, không hình thức, KBNN Hà Nam yêu cầu từng cán bộ, công chức xây dựng phong cách làm việc chuẩn mực, khoa học, mọi thủ tục, hồ sơ giao dịch bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định; tuân thủ và giám sát chặt chẽ các quy trình xử lý công việc với bên trong và ngoài đơn vị tránh gây khó khăn cho khách hàng đến giao dịch. Bên cạnh đó, quan điểm minh bạch, công khai, công bằng và nghiêm túc được hình thành ngay từ trong mọi quyết định chỉ đạo, điều hành đến các giải pháp triển khai công việc nói chung và xử lý giao dịch với khách hàng nói riêng đã góp phần xây dựng môi trường làm việc và thói quen ứng xử văn minh, thân thiện với khách hàng.

Kho bạc Nhà nước tỉnh nâng cao chất lượng phục vụ 
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Hà Nam. Ảnh: Tiến Đoàn

Ngoài ra, để rèn kỹ năng nghiệp vụ, KBNN quan tâm làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp ứng xử, KBNN Hà Nam chú trọng mở và tạo điều kiện để công chức tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ; duy trì giao ban nghiệp vụ quý; tuyên truyền pháp luật qua việc chào cờ hằng tháng; họp trao đổi nghiệp vụ, rút kinh nghiệm tại phòng, đơn vị kho bạc vào đầu giờ làm việc hằng ngày... Các hoạt động trên không những góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu quả công việc, mà còn giúp phát triển phong cách làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp và tận tụy phục vụ khách hàng.

Thực hiện đồng bộ những giải pháp đề ra, kết quả từ đầu năm đến nay, các đơn vị trực thuộc và công chức hoàn thành 100% nhiệm vụ sớm và đúng hạn. Trong công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN tích cực tham mưu với tỉnh và tăng cường phối hợp cùng các cấp, các ngành quản lý chặt chẽ quỹ NSNN. Trong công tác quản lý và phối hợp thu NSNN, đơn vị luôn chủ động phối hợp hiệu quả với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; tiếp tục mở rộng phối hợp thu với các chi nhánh ngân hàng thương mại nhằm thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực thu nộp NSNN. Tính đến hết tháng 6/2023, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 6.130 tỷ đồng, bằng 45,6% so với dự toán địa phương giao. Trong đó thu nội địa đạt 5.274 tỷ đồng, bằng 45,7%  dự toán; thu từ xuất nhập khẩu đạt 855 tỷ đồng, bằng 45% dự toán.

Đối với công tác kiểm soát chi NSNN luôn được KBNN Hà Nam tuân thủ đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kiểm soát chi qua dịch vụ công trực tuyến được KBNN bảo đảm thời gian, đúng quy định; triển khai hiệu quả chương trình, quy trình thanh toán tự động các khoản chi tiền điện, tiền nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đặc biệt hằng năm để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, KBNN Hà Nam chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được rà soát,  kiểm tra chặt chẽ, thanh toán vốn cho khối lượng hoàn thành đầy đủ,  kịp thời theo quy định. Đến hết tháng 6/2023, đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên 2.990 tỷ đồng, đạt 45,9% dự toán năm; giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2023 đạt 27,84% kế hoạch vốn được giao và 33,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của nhà nước được hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác. Để tạo thuận lợi cho khách hàng, KBNN Hà Nam duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ và thanh toán với các hệ thống ngân hàng, bảo đảm tuyệt đối an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho kho bạc quản lý. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, KBNN Hà Nam không phát sinh các vụ việc về tham nhũng, tiêu cực; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo cần giải quyết. Đơn vị tăng cường phối hợp, hướng dẫn, vận động khách hàng thực hiện đúng quy định về thủ tục, hồ sơ giao dịch với kho bạc, hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại nhiều lần. Qua đó, số lượng hồ sơ quá hạn xử lý, quá hạn tiếp nhận, từ chối nhiều lần 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 giảm rõ rệt: hồ sơ quá hạn tiếp nhận giảm 85%; hồ sơ quá hạn xử lý giảm 67%, hồ sơ giao dịch viên từ chối nhiều lần giảm 64%...

Những con số trên đã khẳng định sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của KBNN Hà Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là tạo ra bước đột phá trong nâng cao chất lượng phục vụ làm hài lòng cá nhân và tổ chức khi đến giao dịch. Ông Lê Thanh Phương, Giám đốc KBNN Hà Nam cho biết: Hiện nay, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đã đi vào nền nếp và trở thành trách nhiệm, ý thức tự nhiên trong hoạt động công vụ. Kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN đợt I năm 2023, KBNN Hà Nam đã có bước tiến mạnh mẽ, vươn lên xếp thứ 03/63 tỉnh, thành phố. Những biện pháp đã triển khai và sự tín nhiệm, hài lòng của khách hàng là động lực để tập thể cán bộ công chức KBNN Hà Nam tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, nền nếp công vụ, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Để nâng cao hơn nữa chỉ số về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ, KBNN Hà Nam tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật nâng cao đạo đức công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị; giám sát chặt chẽ quy trình xử lý công việc với bên trong và ngoài đơn vị. Bên cạnh đó, KBNN Hà Nam yêu cầu các đơn vị chuyên môn hằng tháng đều có báo cáo đánh giá, giải trình từng tồn tại, hạn chế của mỗi công chức trong xử lý công việc và giao dịch với khách hàng (số lần trả lại chứng từ khách hàng do nguyên nhân chủ quan của công chức; số ngày quá hạn xử lý hồ sơ...); tăng cường thanh, kiểm tra thường xuyên, đột xuất để phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm và khắc phục hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng.

Thanh Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.