Thanh Liêm tập trung nguồn lực giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện Thanh Liêm đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Từ đó, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, cận nghèo.

Một trong những đích đến của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu là nâng cao mức sống của nhân dân. Vì vậy, xã Thanh Nguyên quan tâm thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu. Phó Chủ tịch UBND xã Trần Tuấn Thành chia sẻ: Xã chú trọng triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo cho người dân, như: hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, vay vốn ưu đãi… Quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người dân, tạo điều kiện để người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo. Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống của người dân để kịp thời có hướng hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân mạnh dạn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm cải thiện thu nhập. Năm 2023, toàn xã có 260 người được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,85%. Năm 2024, 2025, xã đặt mục tiêu giảm 0,1% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch về công tác giảm nghèo. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện Thanh Liêm giai đoạn 2021 - 2025 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể; giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện chương trình.

Đẩy mạnh công tác truyền thông với hình thức đa dạng, linh hoạt, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chính sách, dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; những điển hình, mô hình giảm nghèo có hiệu quả đến người dân.

Mô hình trồng hoa hướng dương, hoa ly, hoa lay ơn hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Thanh Nguyên.

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định trong rà soát hộ nghèo, cận nghèo và giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm cho từng địa phương. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở để các chính sách giảm nghèo được thực thi hiệu quả, đúng mục tiêu, đối tượng. Chú trọng gắn kết công tác giảm nghèo với mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Cùng với đó, tăng cường huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế cho người nghèo, bảo đảm 100% hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đều tiếp cận được nguồn vốn vay khi có nhu cầu vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế gia đình…

Năm 2023, tổng số hộ gia đình trên địa bàn huyện là 41.049, trong đó, tổng số hộ nghèo là 565, chiếm 1,38%, giảm 209 hộ (tương ứng với 0,47%) so với năm 2022. Tổng số hộ cận nghèo là 885, chiếm 2,16%, giảm 179 hộ (tương ứng 0,38%) so với năm 2022. UBND các xã, thị trấn đều đạt và vượt chỉ tiêu phân bổ năm 2023 về mức giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2022. Trong đó, các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo đều dưới 1%.

Ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Thanh Liêm cho biết: Công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của huyện. Đây cũng là chỉ tiêu quan trọng đối với các địa phương trong quá trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Do đó, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Các chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, thông tin… được lồng ghép triển khai đồng bộ, có hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

Năm 2023, từ nguồn xã hội hóa, huyện đã hỗ trợ xây dựng 53 ngôi nhà cho các đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Giải quyết việc làm mới cho hơn 4.000 lao động, trong đó 106 người đi xuất khẩu lao động. Hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 828 người nghèo với tổng kinh phí hơn 726 triệu đồng; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 1.848 người thuộc hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng; có 231 lượt người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí. Mỗi năm, có hàng nghìn lượt hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo nói riêng được quan tâm.

Cùng với thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo thường xuyên, huyện luôn tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi. Năm 2023, có 30 lượt hộ nghèo, 70 lượt hộ cận nghèo, 10 lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. Qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ được vay vốn, góp phần tăng tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên, giúp giảm nghèo bền vững.

Những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo huyện Thanh Liêm đạt được trong thời gian qua là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân; công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các chính sách đến với đối tượng thụ hưởng bảo đảm hiệu quả, đúng quy định; công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình cũng được các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,17% vào cuối năm 2024, huyện Thanh Liêm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, khơi dậy ý thức chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo của người dân. Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; quan tâm chăm lo cho người nghèo mỗi dịp lễ, Tết, khi khó khăn đột xuất. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng về y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa, thông tin để người dân, đặc biệt là người nghèo, cận nghèo dễ dàng tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi.

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy