Họp Ban chỉ đạo đôn đốc, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư, dự án trọng điểm trên địa bàn

Chiều 21/5, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) chủ trì hội nghị BCĐ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với các dự án đầu tư, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (BCĐ theo Quyết định 332-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy).

Họp Ban chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Quang cảnh phiên họp.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ; các thành viên BCĐ; đại diện Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thành viên Tổ giúp việc của BCĐ.

Họp Ban chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận hội nghị.

Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh. Hàng tuần, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, cũng như những khó khăn, vướng mắc và giải pháp, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Vì vậy, đến nay một số dự án trọng điểm đảm bảo và vượt tiến độ đề ra.

Họp Ban chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu thảo luận.

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về lập quy hoạch, đề xuất dự án phát triển đô thị, nhà ở, dự án BT; tình hình thực hiện một số dự án đô thị, sản xuất kinh doanh, đề án trọng điểm như: Dự án khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên; dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thời đại và đổi mới sáng tạo; các dự án khu đô thị đại học Nam Cao; khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang; Khu đô thị Đại học Nam Cao; Khu công nghệ cao Hà Nam… và tình hình thực hiện các dự án đầu tư công, một số dự án trọng điểm; tình hình thực hiện các dự án tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm; tình hình thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội; về rà soát các dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư trên địa bàn còn vướng mắc về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật và quy chế làm việc của Tỉnh ủy…

Họp Ban chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Lãnh đạo UBND thành phố Phủ Lý báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó, các địa phương cũng đã đề xuất, kiến nghị BCĐ một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tập trung nâng cao chất lượng, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai lập, thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, nhằm phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định; tập trung làm tốt công tác GPMB, tái định cư; về thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện đề xuất dự án đầu tư trên địa bàn…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ theo quyết định 332-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát tổng thể tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã được BCĐ giao; trong đó, làm rõ các nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nhất là các công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tỉnh, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Họp Ban chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư dự án trọng điểm trên địa bàn
BCĐ theo quyết định 332 của BTV Tỉnh ủy kiểm tra thực tế dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục.

Cụ thể, đối với các dự án trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục rà soát, gắn trách nhiệm của sở, ban, ngành, địa phương, trong đó phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với từng công việc, thủ tục cụ thể và thường xuyên bám sát các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Về công tác quy hoạch: khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đảm bảo đồng bộ, phù hợp với Quy hoạch tỉnh, làm cơ sở triển khai các chủ trương, dự án đầu tư trên địa bàn.

Đối với các quy hoạch, dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương nghiên cứu, đề xuất: Thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu lập quy hoạch và đề xuất dự án, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất để sớm phát huy hiệu quả. Đồng thời, chủ động rà soát các nội dung đề xuất chủ trương cho phép các tổ chức, Nhà đầu tư lập quy hoạch (hoặc tài trợ sản phẩm quy hoạch) để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Họp Ban chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư dự án trọng điểm trên địa bàn
BCĐ theo quyết định 332 của BTV Tỉnh ủy kiểm tra thực tế dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục.

Đối với các dự án đầu tư công: Tập trung chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công; gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh…

Đề nghị BTV các huyện, thị, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục có liên quan đến GPMB, tái định cư, nhất là dự án trọng điểm trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; nắm tình hình kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xem xét, chuyển đổi cán bộ né tránh, không dám làm hoặc làm không hiệu quả theo thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau cuộc họp, các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; định kỳ và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ để xem xét, xử lý kịp thời.

Chiều cùng ngày, BCĐ theo Quyết định 332 của BTV Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế tiến độ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với tuyến QL.21A, QL21B đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; tuyến đường kết nối hai di tích Quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định)./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy