UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc

Chiều 1/4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trình: Quyết định ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Đề án phát triển các trường học phục vụ con em người lao động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở Xây dựng trình: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức kết luận hội nghị.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường trình: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo một số chỉ tiêu cụ thể khi áp dụng phương pháp xác định giá đất theo Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình: Quyết định quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông trình: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy chế số hóa thông tin và chia sẻ thông tin số trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam; Bãi bỏ quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thanh tra tỉnh trình: Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tỉnh Hà Nam.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sở Nội vụ trình: Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; ngành đào tạo chuyên môn đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 UBND thành phố Phủ Lý trình: Chương trình phát triển đô thị thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến năm 2030.

Tổng hợp ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tuân thủ, bám sát các văn bản, quy định đã được phê duyệt; xây dựng văn bản phù hợp, sát với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị và thống nhất giữa các địa phương, các ngành trước khi trình.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc
Đại diện các sở, ngành, địa phương nêu ý kiến tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất đối với các dự thảo báo cáo, quyết định do các sở, ngành trình tại hội nghị. Đối với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về một số chỉ tiêu cụ thể khi áp dụng phương pháp xác định giá đất theo Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ; giao cơ quan soạn thảo hoàn thiện theo quy trình rút gọn, báo cáo UBND tỉnh để ban hành.

Đối với các nội dung do Sở Thông tin và Truyền thông trình, UBND tỉnh thống nhất, giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp hoàn chỉnh bố cục văn bản phù hợp, trình UBND tỉnh ban hành.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc
Đại diện các sở, ngành, địa phương phát biểu tại cuộc họp.

Đối với Thanh tra tỉnh nghiên cứu xem xét nhập bổ sung một số điều, khoản trong Quyết định để phù hợp với chủ trương của tỉnh trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh.

Đề nghị thành phố Phủ Lý và Sở Xây dựng phối hợp hoàn thiện nội dung chương trình phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2030, quan tâm các chương trình, đề án hướng tới nâng tầm thành phố Phủ Lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh, bền vững.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy