UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm

Chiều 24/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Tại phiên họp, thành viên UBND tỉnh đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo chuyên đề về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phương hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết  điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh cơ bản ổn định. Tổng sản phẩm tăng trưởng 6,43%. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì tăng trưởng, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực.
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu đạt và vượt 18/27 chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; đề nghị điều chỉnh giảm 9/27 chỉ tiêu. Trong đó, phấn đấu đạt tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,8%, GRDP bình quân theo đầu người đạt 68,5 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,05%, vốn đầu tư phát triển thực hiện đạt 36.265 tỷ đồng.  

Về thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, gồm các dự án vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn nguồn thu để lại và các dự án vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, vốn chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA. Việc xây dựng, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm trong giai đoạn 2016-2020 đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công của Chính phủ. Việc bố trí vốn đầu tư có sự kiểm soát tốt, các dự án đầu tư về cơ bản thực hiện theo đúng mức vốn kế hoạch đã giao, góp phần hạn chế nợ cơ bản. Dự kiến trong giai đoạn 2020-2025, tổng nhu cầu nguồn vốn đầu tư công là 19.491 tỷ đồng, trong đó, dự án do tỉnh quản lý  tổng nhu cầu 13.871 tỷ đồng. 

UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Dự thảo Nghị quyết chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh quy định rõ về mức hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất với mức 70% tổng mức đầu tư của dự án; ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ sau đầu tư cho doanh nghiệp phần chênh lệch lãi suất vay mà doanh nghiệp được hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Dự thảo quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh đề xuất quy định rõ các nội dung chi (đào tạo, tập huấn và đào tạo, thông tin tuyên truyền, xây dựng mô hình…) và mức chi hoạt động khuyến nông, nhằm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và đạt được mục tiêu khuyến nông ở địa phương. 

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã phân tích những yếu tố tác động đến tình hình tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm, các nguồn thu cần phải chú trọng thực hiện để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm sẽ tác động rất sâu đến việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020. Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu tốt tác động đến phát triển kinh tế, nhất là về quy mô dự án đầu tư. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, cần đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án để có cơ chế đầu tư kịp thời, hiệu quả. 

Đại biểu dự họp đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư rà soát lại các dự án đầu tư đã thực hiện để bổ sung vào kết quả thực hiện đầu tư giai đoạn trung hạn 2016-2020. Trong đó, cần đánh giá về tiến độ thực hiện các dự án, nợ xây dựng cơ bản; nhất trí điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; việc huy động nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn tới cần tính đến các yếu tố đảm bảo khả thi. Lãnh đạo các địa phương đề nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị, quản lý đất đai… 

Về vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, cần tính kỹ về phương thức đầu tư, nếu áp dụng hỗ trợ lãi suất đầu tư có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, do đó, có thể tính đến phương án hỗ trợ về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; xem xét lại đối tượng áp dụng cho phù hợp. 
Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo báo cáo, tờ trình tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, làm rõ căn cứ về kết quả đánh giá. Thống nhất mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm như cơ quan thống kê đã báo cáo, đề xuất mức tăng trưởng cần phấn đấu năm 2020 là 7,8% và những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo đánh giá sâu hơn về kết quả đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó làm rõ về vấn đề nợ công. Đối với những dự án các huyện đề xuất, cần rà soát lại trước khi đưa vào kế hoạch... 

Bích Huệ

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.