Tổng kết và trao thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VII, phát động triển khai giải năm 2023

Sáng 14/3 Ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng lần thứ VII tỉnh Hà Nam đã tổ chức tổng kết và trao thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VII, phát động hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các thành viên Ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí ; Đại diện thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tác giả, nhóm tác giả nhận khen thưởng. 

Tổng kết và trao thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VI phát động triển khai giải năm 2023
Các đại biểu dự lễ trao giải. (Ảnh Mạnh Hùng)

Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VII; Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ 2 - năm 2022 được các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị tỉnh Hà Nam triển khai nghiêm túc, bài bản, bám sát kế hoạch của Trung ương. Công tác triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng được tập trung thực hiện nền nếp dưới sự chỉ đạo sâu sát của BTV Tỉnh uỷ; sự vào cuộc tích cực của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; sự tham gia hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan thông tấn, báo chí, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Ban Chỉ đạo Giải búa liềm vàng tỉnh đã nhận được 136 tác phẩm đủ điều kiện, ở nhiều thể loại: Phóng sự Truyền hình, Phát thanh, tác phẩm báo in, báo điện tử, gương người tốt việc tốt...Nhiều đơn vị có tác phẩm hay, khai thác đề tài mới, khó, thời sự, để lại dấu ấn trong lòng độc giả như: Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Thành ủy Phủ Lý...Hội đồng thẩm định đã xem xét thống nhất chọn 31 tác phẩm xuất sắc gửi tham dự giải cấp trung ương.

Tổng kết và trao thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VI phát động triển khai giải năm 2023
Đại diện các tập thể nhận bằng khen của Ban chỉ đạo giải.

Cấp Trung ương, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số 2.031 tác phẩm. Ban tổ chức giải cấp Trung ương đã chọn 100 tác phẩm xuất sắc nhất ở các thể loại vào vòng Chung khảo. Hà Nam vinh dự có 01 tác phẩm lọt top 100 tác phẩm xuất sắc Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VII. Đó là chùm phóng sự 3 kỳ của tác giả Minh Thu- Báo Hà Nam  “Gần dân, đối thoại với dân - “Liều thuốc” hữu hiệu chữa trị "bệnh" quan liêu. Như vậy, đây là năm thứ 2 liên tiếp, Hà Nam có tác phẩm báo in lọt vào vòng chung khảo.

Tổng kết và trao thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VI phát động triển khai giải năm 2023
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A. (Ảnh Mạnh Hùng)

Đối với cấp tỉnh, trên cơ sở xem xét, sàng lọc 136 tác phẩm gửi về, Ban Chỉ đạo giải cấp tỉnh quyết định khen thưởng 7 tập thể; bình xét 2 tác phẩm đạt giải A, 3 tác phẩm đạt giải B, 5 tác phẩm đạt giải C và 10 tác phẩm giải Khuyến khích.

Tổng kết và trao thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VI phát động triển khai giải năm 2023
Tác giả Trần Minh Thu, Báo Hà Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh Mạnh Hùng)

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VII, phát động hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa đã biểu dương các địa phương, đơn vị, nhất là cơ quan báo chí của tỉnh đã tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Số lượng tác phẩm tham gia phong phú, đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, phát hiện được vấn đề mới, khó, bức thiết đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng thể hiện nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của những người làm báo với Ðảng, với đất nước, với sự phát triển của tỉnh.

Tổng kết và trao thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VI phát động triển khai giải năm 2023
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B.

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  khẳng định các tác phẩm báo chí hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những thành tựu đất nước, tỉnh Hà Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng từ đó củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, chính quyền địa phương. Qua các tác phẩm này, cấp ủy, tổ chức đảng, cũng học hỏi được nhiều mô hình cách làm hay; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nhận thức rõ hơn yêu cầu và trách nhiệm của mình, biết được mong muốn, kỳ vọng của người dân, từ đó có chỉ đạo sát đúng, kịp thời.

Tổng kết và trao thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VI phát động triển khai giải năm 2023
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo giải cấp tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, chúc mừng các tác giả/nhóm tác giả đã được vinh danh, nhận Giải thưởng Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam.

Năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, với yêu cầu phải tiếp tục xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Nêu cao quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Xây dựng, phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị để thực hiện có hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ đó, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn Đảng và hệ thống chính trị, sự tham gia của nhân dân, trong đó báo chí có vai trò quan trọng, là cầu nối tích cực, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, đồng thời cũng là nơi chuyển tải cách làm hay, tấm gương tốt cần được biểu dương, nhân rộng và những hạn chế phải khắc phục trong công tác xây dựng Đảng...

Tổng kết và trao thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ VI phát động triển khai giải năm 2023
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa phát động hưởng ứng giải năm 2023. (Ảnh Mạnh Hùng)

Đồng chí đề nghị Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 cần bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng Đảng để tiếp tục có thêm được nhiều tác phẩm mang được sức lan tỏa tích cực, chuyển tải được yêu cầu của Đảng, mong muốn của nhân dân, nhất là những vấn đề mới, vấn đề chưa được khai thác, đề cập sâu sắc trong thời gian qua để Giải mang tính toàn diện hơn, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tuyên bố phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.