Thành ủy Phủ Lý khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá II

Chiều ngày 16/4, Thành uỷ Phủ Lý khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá II cho các đồng chí là đảng viên, đoàn viên, hội viên (ĐVHV) trong hệ thống chính trị của thành phố.

Thành uỷ Phủ Lý khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá II
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian từ ngày 16/4 đến ngày 16/5/2024, 48 học viên là đảng viên, ĐVHV trong hệ thống chính trị của thành phố được học tập 18 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển; Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cùng đó, các học viên được học tập về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội …

Ngoài ra, các học viên cũng được nghiên cứu 2 chuyên đề về Lịch sử cách mạng địa phương và sự nghiệp phát triển KT-XH địa phương.

Sau khi hoàn thành chương trình nội dung khóa học học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị.

Thành uỷ Phủ Lý khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá II
Các đại biểu dự hội nghị.

Lớp học giúp cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin; hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng của Đảng và dân tộc ta; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

Qua đó, vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy