Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh thực hiện nhiệm vụ tự chủ ngân sách trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2022, UBND tỉnh đã có những giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2022.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống KT-XH, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình KT-XH của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và có bước phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,85%; là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 6 toàn quốc. Sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng khá, thu ngân sách tăng cao; công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh    Covid – 19 được thực hiện hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. 

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội năm 2022
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Tonghe Vina, KCN Đồng Văn II (Duy Tiên). Ảnh: Chu Uyên

Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh thực hiện nhiệm vụ tự chủ ngân sách, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức với những biến động phức tạp, khó lường, kéo dài của đại dịch Covid-19, những mục tiêu, nhiệm vụ mới cao hơn, nặng nề hơn đã được HĐND tỉnh chính thức phê chuẩn trong nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua. Đó là: Tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm thực hiện tự chủ ngân sách, quyết tâm phấn đấu tiêm vắc - xin để đạt miễn dịch cộng đồng vào đầu năm 2022. Tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh doanh; vận dụng, tận dụng cơ hội thu hút các nguồn lực; xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh. Đẩy mạnh việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Để tiếp tục tạo ra những khởi sắc cho kinh tế của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, đòi hỏi tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2022. Được biết, sau khi nghị quyết HĐND ban hành, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện. Theo đó, 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cơ bản điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH đã được thống nhất đưa ra. Trong đó, nhấn mạnh đến việc tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid – 19, vừa phục hồi phát triển KT-XH. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành, địa phương tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi phát triển KT-XH. Cụ thể, đã và đang tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch để tạo điều kiện cho phát triển KT-XH. Triển khai và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc - xin mũi 3 phòng, chống dịch Covid – 19 cho những người đủ điều kiện. 

Cùng với đó, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng nông thôn mới bền vững. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistic và du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Phát triển đô thị, phấn đấu năm 2022 tỷ lệ đô thị toàn tỉnh đạt 38,1%. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống của người dân trong tỉnh. Xây dựng quốc phòng -  ninh vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH… 

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trên, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đoàn kết, hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực, quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Nhiệm vụ năm 2022 là rất nặng nề, để nghị quyết của HĐND tỉnh nhanh chóng vào cuộc sống một cách hiệu quả là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng tổ chức thực hiện của cơ quan chấp hành và sự giám sát của cơ quan dân cử địa phương. Bởi vậy, một trong những nhiệm vụ đầu tiên cần làm tốt đó chính là tuyên truyền về nghị quyết một cách rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân biết, đồng thuận và tích cực thực hiện. Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử địa phương đối với việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Các sở, ngành chức năng và UBND các cấp tích cực, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.