Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đại Thắng chúc Tết cụ Đinh Gia Huấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng hỏi thăm sức khỏe các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đồng thời thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản đều vượt kế hoạch đề ra. Hà Nam đã có 2 huyện đủ tiêu chí để được công nhận huyện nông thôn mới. Cùng với đó, tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2018 nhằm đưa Hà Nam tiếp tục phát triển nhah và bền vững.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết cụ Lê Huệ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Hà.

Nhân dịp xuân mới Mậu Tuất 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Nam Ninh, Nam Hà luôn dồi dào sức khỏe, là tấm gương, chỗ dựa vững chắc, động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Với kinh nghiệm của mình, mong các đồng chí tiếp tục có những đóng góp quý báu xây dựng tỉnh Nam Định và Hà Nam ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Mạnh Hùng