Huyện ủy Bình Lục đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Sáng 25/5, Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) lần thứ VIII, năm 2023.

Huyện ủy Bình Lục đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá: 2 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), các cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Bình Lục đã chủ động làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Trong đó tập trung triển khai cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm tới toàn thể cán bộ, đảng viên (CBĐV) và các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình, đề án trọng tâm; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đặc biệt là gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01 các mô hình điểm về học tập và làm theo Bác tiếp tục được nhân rộng, phát huy hiệu quả như mô hình: “Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trung thực, gần dân, sát dân, gắn bó với Nhân dân”; “Ngày thứ Bẩy với dân”; “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”; “Nuôi lợn tiết kiệm”; “Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện”… Đến nay, toàn huyện đã và đang duy trì thực hiện 228 mô hình, trong đó có 7 mô hình điểm cấp huyện, 221 mô hình cấp cơ sở.

Từ việc thực hiện các mô hình đã tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến tích cực về hành động của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi CBĐV và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, qua đó tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của CBĐV nhất là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ chủ chốt được nâng lên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận CBĐV… góp phần giúp địa phương, đơn vị trong huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Huyện ủy Bình Lục đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị
Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục phát biểu kết luận hội nghị.

Thời gian tới, Huyện ủy Bình Lục xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam và phát triển bền vững” và chuyên đề hàng năm gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tập trung thực hiện tốt nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị  nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của tập thể, cá nhân mỗi CBĐV, hội viên, đoàn viên trên địa bàn huyện; Tiếp tục xây dựng, thực hiện mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng đó, cấp ủy, TCĐ triển khai các mô hình học và làm theo Bác gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và quy định về những điều đảng viên không được làm; kiên quyết xử lý nghiêm CBĐV vi phạm. Chỉ đạo xây dựng quy định về các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và “Đề cương văn hóa Việt Nam”. Mặt khác, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo gương Bác…

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Bình Lục đã triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII-năm 2023.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.