Các đại biểu dự hội thảo.

Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Đề dẫn hội thảo khoa học nêu rõ: Tổ chức sinh hoạt chi bộ tốt, có chất lượng, hiệu quả sẽ góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường sức mạnh của Đảng, bảo đảm vững chắc sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng. 

Quán triệt các quy định, hướng dẫn của Đảng về chế độ sinh hoạt chi bộ, thời gian qua các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở đơn vị, cơ quan, ngành mình với nhiều cách làm mới, sáng tạo, độc đáo; nội dung, phương pháp sinh hoạt cũng được đổi mới. Qua đó, tạo chất lượng, hiệu quả cao trong sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề.

Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội thảo.

Với tinh thần “khoa học, phát huy dân chủ”, tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, phân tích làm rõ các nội dung: sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương và loại hình tổ chức chi bộ đảng; Việc gắn sinh hoạt chuyên đề với công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, địa phương; Chế độ sinh hoạt chuyên đề, cách thức, phương pháp tổ chức, bố trí, lựa chọn nội dung, phân công chuẩn bị, soạn thảo các tư liệu, tài liệu cho sinh hoạt chuyên đề ở địa phương, đơn vị; Đánh giá, tổng kết, bài học kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên đề; Biện pháp, giải pháp, những vấn đề cần đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề… Ngoài đi sâu làm rõ những vấn đề chính, tại hội thảo các đại biểu cũng làm rõ một số nội dung cơ bản khác xoay quanh sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ đảng trực thuộc.

Hội thảo là cơ hội để các đại biểu trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả, cách làm hay trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ; bàn thảo, đề xuất các biện pháp, cách thức nhằm làm phong phú, đa dạng, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Hằng