Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ và các văn bản có liên quan

Sáng 28/11, UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ và các văn bản có liên quan do Bộ Nội vụ tổ chức. PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và công chức được giao theo dõi thực hiện công tác dân chủ ở các sở, ban, ngành.

Hội nghị trực tuyến phổ biến quán triệt Luật Thực hiện dân chủ và các văn bản có liên quan
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên của Bộ Nội vụ phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, gồm 6 Chương, 91 Điều; quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trong đó, Luật dành 35 điều quy định về dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 18 điều quy định về dân chủ ở cơ quan, đơn vị; 18 điều quy định về dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước; 1 điều quy định về dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài nhà nước.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; bảo đảm phát huy dân chủ gắn với tăng cường pháp chế, kỷ cương xã hội; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hội nghị trực tuyến phổ biến quán triệt Luật Thực hiện dân chủ và các văn bản có liên quan
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư…

Hội nghị giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và công chức được giao theo dõi thực hiện công tác dân chủ ở các sở, ban, ngành trong việc thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Qua đó bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành để Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đảm bảo sát thực điều kiện thực tế ở Hà Nam, đảm bảo nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương...

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.