Giao ban trực tuyến Ngành Nội chính Đảng và BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I/2023

Sáng 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban Ngành Nội chính Đảng và ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023.

Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực; các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương. 

Giao ban trực tuyến Ngành Nội chính Đảng và BCĐ phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quý I2023
Các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nam.

Tại điểm cầu Hà Nam, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực chủ trì. Dự hội nghị có các thành viên BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực: Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thành viên BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực; cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quý I/2023, công tác của các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy; tình hình, kết quả hoạt động của BCĐ PCTN, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ khi thành lập đến nay đã đạt được những kết quả hết sức tích cực. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tham mưu, triển khai hiệu quả các mặt công tác. Từ khi thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, công tác PCTN được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị  cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ; tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, góp phần tích cực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Giao ban trực tuyến Ngành Nội chính Đảng và BCĐ phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quý I2023
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực phát biểu kết luận hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực. Trong đó đi sâu phân tích các nội dung: Vì sao phải biên soạn, xuất bản cuốn sách; quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách; bố cục của cuốn sách; giá trị và nội dung cốt lõi của cuốn sách và những điểm mới ấn tượng của cuốn sách. Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức ban nội chính các tỉnh, thành ủy nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo những tư tưởng, kiến thức trong tác phẩm, giới thiệu cuốn sách tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đại diện Ban Nội chính, BCĐ PCTN, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phát biểu, trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả đạt được trong công tác nội chính, PCTN, tiêu cực; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp, nêu ý kiến nhằm tham mưu, phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Giao ban trực tuyến Ngành Nội chính Đảng và BCĐ phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quý I2023
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hà Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực ghi nhận kết quả đạt được trong công tác nội chính, PCTN, tiêu cực thời gian qua. Cùng với chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng chí yêu cầu cơ quan nội chính, BCĐ PCTN, tiêu cực các cấp cần khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra. BCĐ PCTN, tiêu cực cấp tỉnh vừa hoàn thiện BCĐ, vừa làm và rút kinh nghiệm, phải thực sự là một tập thể mạnh, đoàn kết thống nhất cao, gắn bó chặt chẽ, mỗi thành viên BCĐ phải hết sức gương mẫu, công tâm, trong sạch, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào, người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt cần gương mẫu thực hiện.

BCĐ PCTN, tiêu cực cấp tỉnh cần làm đúng vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; kịp thời điều chuyển, thay thế những khâu, mắt xích yếu đảm bảo bộ máy BCĐ hoạt động thông suốt, đúng chức năng, đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “ai không làm thì đứng sang một bên cho người khác làm”.

Tổ chức công việc chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học, nền nếp, kỷ cương, đồng bộ… tránh hình thức, tắc trách, được chăng hay chớ, mất uy tín… để nâng cao chất lượng hoạt động phải kiểm tra đôn đốc thường xuyên, đảm bảo chất lượng hoạt động hiệu quả của BCĐ. Ban Nội chính phát huy vai trò tham mưu giúp BCĐ PCTN, tiêu cực cấp tỉnh triển khai nhiệm vụ hiệu quả. BCĐ PCTN tiêu cực cấp tỉnh chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ PCTN tại địa phương tạo chuyển biến rõ nét, đột phá với kết quả cụ thể, thực chất tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn, vấn đề bức xúc dư luận quan tâm ở địa phương.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động dễ phát sinh tiêu cực, vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội như: quản lý sử dụng tài sản công, đầu tư công, quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, thực hiện chủ trương chính sách, nhất là chính sách an sinh xã hội…; nâng cao hiệu quả công tác tự thanh tra, kiểm tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong chỉ đạo, triển khai nhiêm vụ đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ cấp ủy cùng cấp quản lý báo cáo ngay thường trực Tỉnh ủy, thường trực BCĐ để tham mưu, xử lý, đồng thời chuyển hồ sơ, tài liệu đến UBKT cùng cấp tiến hành kiểm tra theo quy định; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án thuộc diện BCĐ Trung ương giao Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý…

Đề nghị BTV tỉnh ủy, thành ủy quan tâm, chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy thực sự là cơ quan thường trực vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu giúp cấp ủy thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực…góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.