Lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên trao giải cho tập thể, cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015 đối với các hòa giải viên cơ sở.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015 đối với các hòa giải viên cơ sở” được triển khai đến 100% tổ hòa giải trên địa bàn huyện. Sau gần 4 tháng triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 554 bài dự thi, trong đó có nhiều bài viết được đầu tư công phu thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của người tham gia và nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu theo yêu cầu của cuộc thi. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải tập thể cho 3 đơn vị tổ chức tốt công tác phát động cuộc thi và có tỷ lệ bài dự thi đạt giải cao; trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho 8 cá nhân.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp phổ biến các nội dung về chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã, như: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Quyết định số 619/QĐ-TTg); việc thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (trong Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở nhằm bảo đảm thực hiện tiêu chí về tiếp cận pháp luật và giáo dục pháp luật. 

Báo cáo viên Sở Tư pháp cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, giữ vững tiêu chí cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, giúp đội ngũ hòa giải viên cơ sở, công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã nâng cao năng lực nắm bắt và cập nhật thêm kiến thức về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh .

Thanh Vân