Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ, nhân dân thị trấn Ba Sao

Sáng 17/8, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Ba Sao (Kim Bảng). Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ nhân dân thị trấn Ba Sao Kim Bảng
Các đại biểu dự buổi đối thoại.

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng và đại diện cán bộ, nhân dân thị trấn Ba Sao. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ nhân dân thị trấn Ba Sao Kim Bảng
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi đối thoại. Ảnh: Mạnh Hùng

Mở đầu hội nghị đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã khái quát công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh thời gian qua, đồng thời định hướng nội dung cuộc đối thoại. Đồng chí nhấn mạnh: Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để cấp uỷ, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong thực hiện cơ chế chính sách ở cơ sở, để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh những cơ chế chính sách theo thẩm quyền. 

Thông qua hoạt động đối thoại tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giúp cấp uỷ kịp thời nắm bắt những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chỉ đạo giải quyết hiệu quả những vướng mắc, tồn tại, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; phát huy, mở rộng quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ nhân dân thị trấn Ba Sao Kim Bảng
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời ý kiến của đại diện người dân thị trấn Ba Sao.

Tại hội nghị, các ý kiến chủ yếu tập trung phản ánh các vấn đề vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai các dự án phát triển dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế trên địa bàn như: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động thuộc diện bị thu hồi đất; tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với những diện tích thu hồi phục vụ các dự án; kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các hội đoàn thể cấp xã, thị trấn; Xây dựng thiết chế văn hóa; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; chế độ chính sách đối với người có công…Tất cả những ý kiến xác đáng, sát thực tế, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân thị trấn, đã được đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương trực tiếp trả lời, làm rõ, đáp ứng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ nhân dân thị trấn Ba Sao
Các đồng chí chủ tọa buổi đối thoại.

Phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thị trấn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đây là những ý kiến chính đáng và thiết thực, đề nghị các cấp, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung xem xét, xử lý, giải quyết đầy đủ, kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân; Đồng thời, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Kim Bảng thực hiện nghiêm túc các vấn đề tại hội nghị đối thoại. Tập trung xem xét giải quyết kịp thời thấu tình, đạt lý, đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; nhất là vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ nhân dân thị trấn Ba Sao Kim Bảng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao quà tặng các hộ nghèo, hộ chính sách của thị trấn Ba Sao (Kim Bảng).

Để tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân; lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân; từ đó, có những giải pháp cụ thể, xử lý , giải quyết hiệu quả, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ nhân dân thị trấn Ba Sao Kim Bảng
Lãnh đạo Sở NN & PTNT trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân thị trấn Ba Sao tại hội nghị đối thoại.

Riêng đối với huyện Kim Bảng, địa phương được xác định là trung tâm dịch vụ, du lịch và công nghiệp trọng điểm của tỉnh và quốc gia; là vùng kinh tế xanh phát triển bền vững phía Tây Bắc của tỉnh và sẽ trở thành thị xã trước năm 2025; trong đó, thị trấn Ba Sao được xác định là địa phương trọng tâm, đi đầu trong triển khai thực hiện các mục tiêu quan trọng đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng nói chung, thị trấn Ba Sao nói riêng, phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Thường xuyên sâu sát cơ sở; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ngay từ khi mới phát sinh. 

Thứ hai, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ công chức; thực hiện tốt qui chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân; xây dựng chính quyền thực sự thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Thứ ba, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là các chính sách liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn. Làm tốt công tác hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân; Chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Thứ tư, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch tái bùng phát. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tiêm chủng đầy đủ, kịp thời các mũi vắc xin theo hướng dẫn của ngành y tế, tăng độ bao phủ vắc-xin; giữ vững an ninh trật tự; giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ nhân dân thị trấn Ba Sao Kim Bảng
Đại diện công chức thị trấn Ba Sao nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Trước đó, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Ba Sao.

Minh Thu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.