Đảng uỷ Quân sự tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Sáng 30/3, Đảng uỷ Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư ĐUQS tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Lường Văn Thắng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Ngô Quốc Bảo, Phó Bí thư thường trực ĐUQS tỉnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ; các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; Bí thư ĐUQS các huyện, thành phố, thị xã. 

Đảng uỷ Quân sự tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 20202025
Quang cảnh hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, ĐUQS tỉnh đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từng bước hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. ĐUQS tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đảng uỷ Quân sự tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư ĐUQS tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đến nay đã có 03 chỉ tiêu vượt Nghị quyết Đại hội; 06 chỉ tiêu đạt Nghị quyết Đại hội. Trong đó nổi bật là: Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác động viên, tuyển quân; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN); xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT) cấp tỉnh, cấp huyện. Thực hiện tốt công tác quy hoạch thế trận quân sự KVPT gắn với quy hoạch phát triển KT-XH thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo 3 huyện, thị xã, thành phố; 4 sở hoàn thành diễn tập KVPT; chất lượng huấn luyện, diễn tập hội thi, hội thao trong LLVT được nâng cao; chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm.

Đảng uỷ Quân sự tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 20202025
Thượng tá Ngô Quốc Bảo, Phó Bí thư thường trực ĐUQS tỉnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm tại hội nghị.

Đối với nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, ĐUQS tỉnh đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào thi đua quyết thắng luôn được đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh được tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên... Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên. Cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng uỷ Quân sự tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 20202025
Đại tá Lường Văn Thắng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với những kết quả đạt được, tại hội nghị, ĐUQS tỉnh đã kiểm điểm những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư ĐUQS tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những chủ trương, giải pháp đã xác định. Trong đó tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, LLVT tỉnh nhận thức sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về công tác quân sự, quốc phòng.

Tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc. Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 đạt kết quả tốt, bảo đảm sát thực tế, an toàn và tiết kiệm. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng các tiềm lực KVPT, trọng tâm là tiềm lực quân sự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình quân sự KVPT cấp tỉnh và cấp huyện, gắn với thực hiện các đề án, dự án phát triển KT-XH của địa phương. Lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, hoạt động hiệu quả; hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân; bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP&AN cho các đối tượng.

Phối hợp tham mưu thành lập 109/109 chi bộ quân sự cấp xã và rà soát, dự kiến quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. LLVT tỉnh duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tham gia các cuộc hội thi, hội thao do Quân khu, Bộ Quốc phòng tổ chức đạt kết quả cao. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua đột kích, cao điểm; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ LLVT... góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ LLVT tỉnh. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo của cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII); Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân” trong tình hình mới và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.