Đảng bộ xã Tiên Ngoại chăm lo thực hiện công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Tiên Ngoại (thị xã Duy Tiên) hiện có 287 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng ủy xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV); củng cố, phát huy mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. 

Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thị xã tới CB, ĐV. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB, ĐV, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Đảng bộ xã Tiên Ngoại chăm lo thực hiện công tác xây dựng Đảng
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” UBND xã Tiên Ngoại (thị xã Duy Tiên) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy ở cơ sở, Đảng ủy xã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng. Theo đó, các chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 85%. Hằng năm, Đảng ủy xã đều thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy định; thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã cử 5 đồng chí theo học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý nhà nước, 10 đảng viên tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức đảng viên mới, cử 18 quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 11 đảng viên mới; xây dựng 2 mô hình điểm trong công tác phát triển đảng viên. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tăng cường chỉ đạo các chi bộ quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã đã tiến hành KTGS 11 tổ chức đảng. Qua KTGS đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 3 chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, nộp và quản lý sử dụng đảng phí. Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Hằng năm, có trên 27,28% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 63,63% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 9,09% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH theo hướng bền vững. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy xã đã đề ra chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cao. 6 tháng đầu năm 2022, toàn xã gieo cấy trên 1.200 mẫu (đạt 100% diện tích) với cơ cấu giống lúa lai đạt 44%,  bắc thơm 45% và 11% lúa nếp. Năng suất bình quân đạt 57,56 tạ/ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển với tổng đàn lợn khoảng 11.700 con; đàn trâu bò 230 con; gia cầm, thủy cầm gần 70 nghìn con; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 90 tỷ đồng (đạt 53,2% kế hoạch năm). Ngành nghề, dịch vụ từng bước phát triển đa dạng, đáp ứng yêu cầu thị trường, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 120 tỷ đồng (đạt 50,42% kế hoạch năm); giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 58,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm (đạt 51,56% so với kế hoạch cả năm); tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm còn 2%. Xã Tiên Ngoại còn tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ để đầu tư xây dựng trường học, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Đồng chí Lưu Trung Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Ngoại cho biết: Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2022, kinh tế của xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các hoạt động văn hóa, xã hội có bước tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh. Đây là tiền đề quan trọng để thời gian tới, Đảng bộ xã Tiên Ngoại tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.