Đảng bộ TP Phủ Lý chú trọng công tác phát triển đảng viên

Những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc Đảng bộ TP Phủ Lý luôn coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV). Thông qua những giải pháp đồng bộ, cụ thể, thiết thực, trong đó chú trọng phát huy vai trò tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, người đứng đầu, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Phủ Lý đã đạt được kết quả tích cực, rõ nét.

Đảng bộ TP Phủ Lý hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng với tổng số trên 9.550 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghị quyết của Thành ủy đề ra chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 100 đảng viên mới trở lên; cả nhiệm kỳ kết nạp trên 500 đảng viên mới (chỉ tiêu tỉnh giao kết nạp 500 đảng viên). Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Thành ủy Phủ Lý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò tham mưu của các ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội trong việc rà soát, phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ tạo nguồn phát triển đảng viên. Cùng với đó, chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trở thành một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; là tiêu chí đánh giá thi đua của mỗi địa phương, đơn vị. Cùng với ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy Phủ Lý thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề, đánh giá kết quả đạt được, phân tích, chỉ rõ khó khăn, tồn tại nhằm đưa ra giải pháp kịp thời tháo gỡ trong công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý, xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Phủ Lý chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc hằng quý đánh giá kết quả công tác kết nạp đảng viên, đôn đốc đẩy mạnh việc tạo nguồn phát triển đảng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, TCĐ thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ về Đảng, thấy được niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

Thành ủy cũng đã chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua, qua đó phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu nguồn kết nạp cho Đảng. Cùng với đó, chú trọng rà soát nguồn, quan tâm giáo dục, tạo điều kiện kết nạp đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục, y tế; học sinh, sinh viên các trường THPT, trung cấp, dạy nghề, cao đẳng; công nhân lao động trong doanh nghiệp... trên địa bàn. Mặt khác, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tập trung hướng dẫn cấp ủy thôn, tổ dân phố rà soát, nắm chắc nguồn, phân công nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đối với từng CBĐV; quan tâm đến các chức danh là cán bộ thôn, tổ phố chưa phải là đảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bồi dưỡng kết nạp đảng. Với những chi bộ cơ quan, đơn vị còn nguồn kết nạp, Thành ủy chỉ đạo quan tâm bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức, công nhân, người lao động được tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và khích lệ, động viên, giúp đỡ để quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Đảng bộ TP Phủ Lý chú trọng công tác phát triển đảng viên
Chi bộ Địa lý - Ngoại ngữ, Đảng bộ Trường THPT chuyên Biên Hòa tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho học sinh ưu tú. Ảnh: Khang Ninh

Từ sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy Phủ Lý, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng trong công tác phát triển đảng viên mới. Đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố cho biết: Thực hiện nghị quyết của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, TCĐ, đảng viên, nhân dân về tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng. Tăng cường giới thiệu điển hình tiên tiến, gương người tốt kết hợp tham mưu mở các lớp nhận thức về Đảng cho những quần chúng ưu tú theo định kỳ hằng năm. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp tham mưu tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 69 đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường THPT, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn thành phố, đến nay đã có 5 học sinh được kết nạp vào Đảng. Đây thực sự là nguồn kết nạp đảng có chất lượng.

Hiện các cấp ủy, TCĐ trực thuộc Đảng bộ TP Phủ Lý đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bồi dưỡng, tạo nguồn, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua, tập hợp giáo dục đoàn viên, hội viên nhằm phát hiện, giới thiệu nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động thể hiện rõ tinh thần xung kích, gương mẫu, có thành tích, uy tín... để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng. Bằng những giải pháp đồng bộ, cụ thể, sát gần thực tế, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, TCĐ trực thuộc Đảng bộ TP Phủ Lý kết nạp được trên 250 đảng viên. Một số TCĐ tiêu biểu, kết nạp được nhiều đảng viên mới như: Đảng bộ Phường Lê Hồng Phong (kết nạp 19 đảng viên), Đảng bộ Công an thành phố (kết nạp 18 đảng viên), Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh (kết nạp 18 đảng viên), Đảng bộ các phường, xã Minh Khai, Tiên Tân, Liêm Tiết (kết nạp từ 10 đảng viên trở lên).

Đồng chí Phạm Thị Ngân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Biên Hòa cho biết: Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi TCĐ. Quán triệt quan điểm chỉ đạo đó, những năm qua Đảng bộ Trường THPT chuyên Biên Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; quan tâm đối tượng phát triển đảng là học sinh, góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục, bền vững của TCĐ, tạo môi trường thi đua, động lực cho học sinh phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Qua rà soát, tích cực bồi dưỡng những học sinh có đủ các điều kiện tiêu chuẩn quy định, Đoàn Thanh niên nhà trường đã giới thiệu cho cấp ủy xem xét cử những đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ các em phấn đấu trở thành đảng viên. Kết quả trong năm học 2021-2022, đảng bộ nhà trường đã cử 33 học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tính đến đầu tháng 6/2022, đã có 5 học sinh là đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng.

Qua rà soát, tổng hợp số liệu của các đơn vị, địa phương, thời điểm hiện tại Đảng bộ TP Phủ Lý có nguồn quần chúng ưu tú đã qua các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khá dồi dào và chất lượng. Do vậy, thời gian tới, Thành ủy Phủ Lý sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đầu mối đơn vị trực thuộc đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.